OPERATION HERO MS

En bildövning där eleverna lär sig att se de olika mobbningsätten.
Handlar om: Mobbningens olika typer

KKM

Filmövning som gör att eleverna beskriver skillnaderna mellan konflikt, kränkning och mobbning.
Handlar om: Vad är en kränkning, Vad är en konflikt, Vad är mobbning

OPERATION HERO ROLL

En övning där eleverna i grupp, analyserar och ritar på ett uppdrag.
Handlar om: Mobbningens roller

OPERATION MARIO

Denna övning handlar om de olika rollerna om man varför inte agerar, när man ser saker som är fel. Här följer vi Mario och hans killgäng.
Handlar om: Mobbningens roller, Grupptryck, Rädsla

DINA SUPERKRAFTER

Detta är en övning där eleverna får svara på flera påståenden som kommer upp gällande agerande. Utifrån sina svar, kommer eleverna få reda på vilken av de olika superkrafterna som är dennes främsta egenskap.
Handlar om: Empati, Lösningar

OPERATION RYKTET

Övningen är lik viskleken men är mycket mer verklig. Eleverna får lyssna på ett rykte och berätta den vidare istället för att viska. Övningen vi
Handlar om: Rykten, Källkritik

OPERATION ADRIAN

Barnen kommer se en film som innehåller uppdraget Adrian. Med hjälp av OPERATION HERO korten kommer barnen hitta svar på frågorna som ställs om filmen dem just har sett.
Handlar om: Mobbningens roller, Mobbningens olika typer, Konsekvenser av mobbning, Grupptryck, Empati, Vad är en kränkning, Vad är mobbning

HERO TIPSPROMENAD

Det är frågor som eleverna har arbetat med i  BE THE HERO´s grundutbildning, som ger en bra repetition.
Handlar om: Mobbningens roller, Mobbningens olika typer, Konsekvenser av mobbning, Källkritik, Vad är en kränkning, Vad är en konflikt, Vad är mobbning

KÄNSLOR

Känslor är en övning som handlar om känslor, där man använder ett program som heter Mentimeter som gör att man kan rösta i realtid och se svaren på en skärm likt Kahoot.
Handlar om: Empati, Självkänsla, Gemenskap

SUPERKRAFTERNA

Veckan Superkrafter är en övning som fungerar ungefär som Kahoot. Övningen går ut på att arbeta med Superkrafterna och att visualisera det som sker i klassen.
Handlar om: Respekt, Empati, Lösningar, Självkänsla, Gemenskap

VAD ÄR JAG?

Detta är en övningen som innebär att eleverna jobbar individuellt och svarar via läsplatta/mobil. Eleverna ställs inför olika påståenden och får lista ut vilken roll, mobbningsätt eller Superkraft det är.
Handlar om: Mobbningens roller, Mobbningens olika typer, Superkrafter

ROLLERNA

En filmövning som handlar om de olika rollerna som finns inom mobbning och vad för detaljer som skapar de olika rollerna.
Handlar om: Mobbningens roller, Grupptryck, Lösningar

MITT VAL

MITT VAL är en värderingsövning där eleverna får ta ställning till olika problem och påståenden genom att välja en färg genom att visa ett kort i pannan.
Handlar om: Konsekvenser av mobbning, Grupptryck, Respekt, Empati, Rykten, Lösningar, Gemenskap

Operation Sara

Det här en filmövning som visar hur ett rykte eller en bild snabbt kan sprida sig och göra livet svårt för en person.
Handlar om: Konsekvenser av mobbning, Rykten, Källkritik, Nätmobbning

OPERATION INTERACTIVE

Detta är ett interaktivt filmuppdrag, där man arbetar i grupp och listar ut vilka olika roller personer har i en händelse.
Handlar om: Mobbningens roller, Mobbningens olika typer

ÄPPLET & MOBBARNA

Eleverna får i uppdrag att antingen vara snäll eller elak mot två äpplen, sedan ser man en film. Denna övning rankas som en av de roligaste den första sekvensen och den mest lärorika den andra delen. Denna lektion är vår viktigaste.
Handlar om: Konsekvenser av mobbning, Fördomar

OPERATION REBECCA

Filmövningen handlar om Rebecca och hennes vänner. Här får man följa och se ett antal händelser som eleverna sedan får svara på frågor om via ett quiz/uppdrag i dator eller Ipad.
Handlar om: Mobbningens roller, Mobbningens olika typer, Konsekvenser av mobbning, Grupptryck, Empati, Lösningar

OPERATION ADRIAN

Barnen kommer se en film om Adrian och hans vänner. Efter de sett filmen på ca 3 minuter scannar de en QR-kod och gör ett Quiz/uppdrag. Med hjälp av HERO-korten skall eleverna hitta svar på frågorna som ställs om händelser i filmen.
Handlar om: Mobbningens roller, Mobbningens olika typer, Grupptryck, Respekt

HERO TRÖJAN

Viktigt att prata om att även om man inte är kompis med alla kan man se något gott i var och en ge komplimanger. Att pratat om skillnaden att uppskatta en egenskap hos andra hellre än materiella ting.
Handlar om: Empati, Självkänsla

Marshmallow Challenge

Deltagarna skall bygga det högsta friståenden tornet av några spagettipinnar, tejp och snöre och placera en hel marshmallow på toppen
Handlar om: Gemenskap, Samarbete, Kreativitet

NAHIRS KÄNSLOÖVNING

Handlar om: Empati, Lösningar, Självkänsla

TEATERN

Att genom en teaterutmaning lär sig eleverna lär sig eleverna om mobbningens roller och de olika mobbningsätten.
Handlar om: Mobbningens roller, Mobbningens olika typer, Konsekvenser av mobbning, Grupptryck, Rykten, Vad är en kränkning, Vad är mobbning

SUPER ACT

Denna filmövning fokuserar på de viktiga superkrafterna/egenskaper som alla barn har och kan använda.
Handlar om: Empati, Lösningar, Gemenskap