HERO MATTAN

uppmärksamma och uppmuntra elever till att agera som en HERO
Syfte med övningen: Öva på att se sina goda egenskaper och reflektera att man kan göra stor skillnad med hur man agerar
fblogga-13

VAD BEHÖVS FÖR DENNA ÖVNING

 • Förberedelsetid 5 minuter

 • Superkraft-korten 12-15

 • Teknik som behövs

  Filmprojektor, Ingen teknik behövs

Så här föreslår vi att du genomför övningen.

Ta fram en HERO matta (kan vara en markering , papper osv)
Elever/gruppen som har gjort en HERO handling får berätta om detta på HERO mattan.
Viktigt att tänka på att alla behöver kunna lyckas utifrån sina förutsättningar.

Vissa elever tycker att det är jobbigt att stå framför klassen .Skriv ut en “HERO” matta där eleverna kan rita och skriva om sin HERO händelse.
En “HERO” vägg kan skapas där man kan titta, samtala och inspireras.

ÖVNINGENS INSTRUKTIONER

 • DENNA ÖVNING TAR CA 30 MINUTER ATT GENOMFÖRA

 • ÖVNINGEN GÖRS individuellt, med hela klassen

 • Nu KOMMER VI LÄRA OSS OM Respekt, Empati, Lösningar, Självkänsla, Gemenskap

 • DET ÄR FÖR ATT VI SKALL FÖRSTÅ VARANDRA BÄTTRE OCH

 • FÖR ATT GÖRA ÖVNINGEN BEHÖVER MAN Superkraft-korten 12-15

 • Eleverna kommer att inspirera varandra med sina exempel. Värdefullt att öva på att berätta om saker man gjort bra.