Denna beräkning som är framtagen utifrån samtliga elevers enkätsvar som gjort BE THE HERO. Det finns skillnader mellan olika skolor, så det ni ser nedan är genomsnittet.  Vi redovisar delar av svaren som innefattar mobbning och viljan att prata. Det är viktigt att alla på skolan har en gemensam bild över utmaningen.  Er skola kommer att få ta del av era elevers enkätsvar och få ta del av den förändring som ert arbetet tillsammans med BE THE HERO gör.

  1. Är er uppfattning att ni har mer eller mindre kränkningar och mobbning än Sveriges skolor i genomsnitt?
  2. Varför tror ni att det är så många barn som inte har pratat med föräldrar eller skolans personal om det som de utsatts för?
  3. Hur skall ni strukturera er för att ta emot den samtal från barn som vill prata om allvarliga saker?