VAD ÄR ETT BARN VÄRT?

RÄKNA PÅ KOSTNADER OCH INSATSER

Skolan ska vara en trygg plats för alla barn, men har i många fall blivit en arena för mobbning och kränkningar. Konsekvenserna av mobbning och utanförskap är förödande för de barn som blir utsatta. Två av hundra barn som går i svensk grundskolan får bestående negativa effekter i vuxenlivet på grund av mobbning, som psykisk ohälsa, depression, arbetslöshet eller  självmord.

Kostnaden för mobbning som sker i år kommer belasta vårt samhälle med  46 miljarder. Mobbning leder också till kriminalitet, våld och mord. Risken ökar med 5 ggr att bli kriminell om man varit utsatt eller utsatt andra för mobbning.

Här kan du se statistik om mobbade barn och mobbare, samt kostnader ner på kommunnivå.

Här presenteras vilken inverkan BTH ger på barnen och de ekonomiska effekterna vid en investering i våra barn.