VAD ÄR ETT BARN VÄRT?

RÄKNA PÅ KOSTNADER OCH INSATSER

Skolan ska vara en trygg plats för alla barn, men har i många fall blivit en arena för mobbning och kränkningar. Konsekvenserna av mobbning och utanförskap är förödande för de barn som blir utsatta. 

Ny statistik från juni 2022 (Friends) visar att 140 000 barn frekvent mobbas årligen. Kostnaden för samhället är 46 miljarder. Enligt statistik kommer två av hundra barn som går i Svensk grundskolan få bestående negativa effekter i vuxenlivet på grund av mobbning, som psykisk ohälsa, depression, arbetslöshet eller i värsta fall självmord. Mobbning leder också till kriminalitet, våld och mord. Det finns statistik som visar att om man har varit offer för mobbning eller att man själv mobbat andra ökar risken med 5 ggr att bli kriminell. Det utanförskap som mobbningen skapar förstör liv och kostar Sverige enorma summor årligen. 

Låt oss agera och ta upp kampen mott mobbning och våra barns framtid!

Här presenteras vilken inverkan BTH ger på barnen och de ekonomiska effekterna vid en investering i våra barn. 

Här kan du se statistik om mobbade barn och mobbare, samt kostnader ner på kommunnivå.