RÄKNA PÅ KOSTNADER OCH INSATSER

Skolan ska vara en trygg plats för alla barn men har istället blivit en arena för mobbning. Mobbningen har mer än fördubblats sedan 2015 och det är tydligt att det arbete som gjorts för att förebygga mobbning och utanförskap misslyckats fatalt. Konsekvenserna av mobbning och utanförskap är förödande för de barn som blir utsatta. Enligt statistik så kommer två av hundra barn som går i Svensk grundskolan få bestående negativa effekter i vuxenlivet, med psykisk ohälsa, depression, arbetslöshet eller i värsta fall självmord. Mobbning kan också leda till kriminalitet, våld och mord (att vara involverad i mobbning som offer eller mobbare innebär att risken ökar med 5 ggr att bli kriminell). 

En ny statistik från juni 2022 (Friends) visar att 140 000 barn mobbas årligen, kostnaden för samhället = 46 miljarder. Tyvärr visar våra enkätsvar från 1048 mellanstadieelever från 16 olika skolor att sanningen troligtvis är ännu värre än så. Det finns stora risker om vi förlitar oss helt på att politiken och byråkratin skall ta det fulla ansvaret att decimera mobbning. Det lär dröja länge innan vi ser förändringar, om än någonsin. Det utanförskap som mobbningen skapar, kostar Sverige enorma summor pengar årligen, men framför allt kan vi inte förlora flera liv! 

Det är dags att agera!