RECENSION AV BE THE HERO

UTVÄRDERING ROSENBORGSKOLAN

Hej, här kommer tankar och lite utvärdering från oss i åk 5 Rosenborg.
 

Vi arbetade med projektet Hero V 45-46 vid fem tillfällen.

Det har varit ett väldigt kul, viktigt och otroligt givande projekt, som lett till mycket bra diskussioner, insikter och tankar. Vi har skrattat och gråtit tillsammans och efter Hero känns det att vi har överlag en finare gemenskap i klassen. Vi har skapat ett gemensamt språk kring alla begrepp vi lärt oss. Vi har sett en stor vinning i att göra detta tillsammans och eleverna har verkligen varit engagerade. 

Hero-korten har vi kunnat föra in och hänvisa till i samtal (dagligdax) vid tex konflikter har det varit till stor hjälp att kunna hänvisa till korten och flera elever som inte brukar kunna se sin del, har nu kunnat se sitt ansvar i en situation, och det har blivit jättebra samtal. 

Dagligen efter projektet har vi hört elever komma till oss eller höra dom säga ifrån när dom ser saker som inte känns ok. De påminner varandra – Tänk på att vara en HERO, det där är inte ok. osv (dom använder begreppen) och har förstått att mobbning är så mycket mer än ett offer och en mobbare.

Vi har i alla klasser då vi vuxna pratat med varandra, känt att vi alla har lyckats fånga upp elever som är svåra att nå, då de själva kommit till insikt och kommit fram till själv vilken del man själv har osv.

Bra att vi alla på mellanstadiet gjort det. Det har hjälpt oss vuxna att sprida det “gemensamma språket” där vi även har kunnat prata med andra lärares elever då man vet att dom förstår begreppen.

Det har också hjälpt elever att kunna sätta ord på känslor och situationer

Vi har upplevt att tidigare arbeten kring detta ämne inte har haft så stor effekt som detta arbete haft. Denna utbildning går mer in på alla de olika roller som förekommer och att eleverna fått se filmer, göra uppdrag , spela teater samtala mm, så har vi lyckats nå fler än tidigare. Detta kändes som om det var många elever som “vaknade” upp och verkligen förstod budskapet och hur viktigt det är att vara en HERO. 

Jag har arbetat massor genom åren med värdegrunder, psykosociala hälsan, mobbning osv och har inte tidigare jobbat med ett material som haft sådan genomslagskraft. Filmerna och viss info är ganska tunga, men det är ju verkligheten och många blir berörda och det har genererat till otroligt fina samtal mellan elever och med oss vuxna. Upplägget är verkligt, känslosamt, berörande och elevnära. Så det har varit viktigt att fånga upp dom som blivit berörda och prata. Mig veterligt finns det inget annat material som berör och belyser så många punkter. 

Vi hoppas att detta kommer ut snarast till Sveriges skolor då Hero är väldigt bra uppbyggt och ger stora effekter.

Mvh

Emma Tännström

Mentor åk 5 Rosenborg,  Södertälje

Rosenborgskolan i Södertälje var första skola som gjorde BE THE HERO.

Detta skedde under november 2021 och utbildningen på 5 timmar som fördelades på  2 veckor. De lektioner man valde att ersätta med BE THE HERO var samhällskunskap och Svenska. Vilket är naturligt då man arbetar mycket med det svenska språket, samt att skapa en samhällsförändring genom att få ett mer inkluderande samhälle.

Innan man startar utbildningen gör man ett test för att se kunskapen innan och sedan gör vi samma test för att se hur kunskaperna har utvecklats under utbildningen. Vi gör också en enkät där eleverna får svara på dels deras egna erfarenheter om mobbning, men också om vad tycker om utbildningen och vad som var bra och dåligt. Dessa utvärderingar har vi gjort sedan 2018, då vi började arbeta med den utbildning som idag lett till att vi kan presentera BE THE HERO. Nedan finns också svaren på hur mycket barnen själva anser att de lärt sig och om denna utbildning kan förändra klimatet på skolan. 

SKOLORS UTVÄRDERING

Detta kommer att fyllas på efter som skolorna blir klara med BE THE HERO

VAD SKOLOR SÄGER

”Toppen att vi fick se resultaten av våra elevers enkätsvar. Nu kan jag ta med detta till elevhälsoteamet som underlag för diskussioner.” ”Majoriteten av eleverna säger att de tycker att upplägget varit bra och intressant samt att de lärt sig mycket om mobbing och särskilt rollerna runt det. Just att alla har en roll och ett ansvar har varit viktigt och en verklig ögonöppnare för eleverna.”

Erik, Timrå

”Det som tilltalade oss på IES Östersund med detta koncept var att det var ett färdigt paket om 5 timmar och ett koncept som minst sagt gör eleverna mycket delaktiga. Det krävdes heller ingen utbildning eller större planering för att använda sig av konceptet i skolan utan allt var förberett från Hero of the Talk.”

Sofia, Östersund

”Jag tycker materialet passar utmärkt för elever i åk 5-6. Upplägget med uppdrag skapar en spänning och jag kände ett stort intresse från eleverna trots att de var välutbildade kring ämnet. De gillade även det digitala upplägget med QR-koder. Extra spännande när man får använda mobiltelefoner(?). Rollkorten har även en tilltalande design och tydliga förklaringar. Upplägget att elever ska samarbeta i grupp gör att kunskaperna blir deras egna, samt att fler elever är aktiva i utbildningen. Jag gillar även att vissa övningar är tidsbegränsade. Det gör eleverna extra fokuserade.”

Pontus, Piteå

”Vilket otroligt material ni fixat. Vi har haft så många värdefulla samtal redan.”

Kristina, Skellefteå

”Lektionerna är mycket varierande, givande och även berörande. Trots att lektionerna är 1 timme långa var eleverna delaktiga, intresserade och samarbetade genom övningarna.” ”Hero box med dess kort är proffsigt gjorda och tilltalar eleverna. De innehåller mycket bra information.”

Mia, Östersund

VAD BARNEN SÄGER

”Jag tänker extra på vad jag säger.”
”Jag tänker mer på att prata med vuxna.”
”Jag har lärt mig många begrepp och vad de innebär.”
”Jag har börjat tänka annorlunda, tänker mig mer för innan jag säger och gör saker.”
”Jag tänker mer på hur andra känner.”
”Det här har varit roligt och viktigt.”
”Jag har lärt mig att mobbare kan behöva hjälp.”
”Jag har blivit mer motiverad att vara en snäll person.”
”Ingen ska behöva må dålig.”
”Jag har lärt mig att alla även jag har ansvar att alla ska må bra.”
”Känns som om många i klassen är snällare.”
”Jag vill vara en Hero.”
”Jag vågar säga i från mer och jag ser att något är tokigt till och med till äldre elever.”
”Jag har blivit bättre på att samarbeta med andra och jobba med nya personer.”
”Det var roligt att göra detta tillsammans men lärare och klasskamrater.”
”Jag har lärt mig om hur många som faktiskt blir mobbade och till och med begår självmord.”
”Jag har lärt mig att inte bråka om småsaker.”
”Jag säger till mina kompisar när dom retar andra.”
”Jag har lärt mig hur jag kan vara en bättre kompis.”
”Flera i klassen visar mer respekt.”
”Tänk att man kan mobba på så många olika sätt”