VAD TYCKER SKOLPERSONAL OCH ELEVER OM BE THE HERO

0 min

tar det i snitt för utbildarna att förbereda sig inför BTH

0 %

vill använda BTH löpande

Nära 100%. Som skola måste man vara förberedd på att saker dyker upp när barnen får veta sina rättigheter och skyldigheter. Klara man inte som skola att hantera detta, fråga oss då om råd.

0 %

säger att BTH ger direkt effekt

Om skolan har följt våra instruktioner vet vi att det fungerar. Att bara med 5 timmar skapa snabb förändring låter kanske för bra för att vara sant. Men så är det inte.

0 %

säger att stämningen har blivit bättre i klasserna

0 %

av utbildarna har märkt att mobbning & kränkningar minskat.

Trots att flera av skolorna gjorde BTH precis innan sommarlovet har de märkt stor skillnad. Vi är övertygade på att denna siffra kommer att öka när lärarna får längre tid på att se förändringen.

0 %

av utbildarna säger att elever pratar med dom nu om dessa frågor

Skolorna säger att BE THE HERO skapar ett språk så att elever och lärare kan prata om mobbning och utanförskap.  

0 %

av utbildare tror att mobbningen kommer minska tack vare BTH

De som gjort BTH är överens (även skolan som inte ville fortsätta). BE THE HERO kommer göra stor skillnad. 

Vilket otroligt material ni fixat. Vi har haft så många värdefulla samtal redan.

Ett aktuellt ämne som presenteras på ett sätt som eleverna är bekväma med och känner igen. Engagerade elever och roligt och lite "nytt" upplägg. Att vissa uppgifter helt plötsligt svänger och blir känslosamma gör att eleverna skakas om och uppgifter tar bättre.

Väldigt bra! Tror att man skulle se till att 2 personer utför utbildningen med alla elever istället för sättet vi gjorde på. Varje lärare höll i utbildningen med sin klass. Men det var ett val som vår skola gjorde då, men framöver kommer vi vara två.

Bra med interaktivt material. Lätt att ta till sig och det engagerar!

Ett bra stöd i att arbeta förebyggande mot mobbing. Skönt att materialet var färdigt och i stort sett bara att använda.

Fint att göra tillsammans med eleverna. Blir bättre sammanhållning i klassen. Gemensamt språk, lärt sig nya begrepp. Fått insikter sett sin egen roll. Väldigt givande

Bra med en gemensam grund att stå på, varierat sätt att ta till sig information. Roliga övningar med viktigt budskap. Jag har varit involverad i åk 4-6 men inte alls på alla lektioner. Svårt för mig att svara på frågorna, lärarna och mentorerna har bättre uppfattning hur arbetet påverkat just sin klass. Men vi vill gärna använda oss av materialet i åk 4 fortsatt och spännande att ni planerar att fortsätta/följa upp det arbetet som skett.

Ett färdigt koncept som var lätt att lära sig. Vi hann bara med tre klasser men kommer att fortsätta nu i höst. Vi hann inte med åk 4 men tar dessa nu i höst, vi är också lite fundersamma på om de är lite för unga i 4:an för ”Hitta mobbarna” lektionen. Vi önskar nya övningar fortlöpande så det blir en naturlig uppföljning och fortsättning. Jag tror att genom att följa upp Be the Hero löpande under terminerna kan vi påverka ännu mera och få till en mer varaktig förändring. Över lag var resultatet positivt men det var några elever som var svåra att nå. Genom att ha regelbundna uppföljningar kan vi stärka ”massan” så att de som är svår att nå inte får med sig några medmobbare, passiva mobbare och åskådare. Då får mobbaren ingen kraft av gruppen och det kan leda till att mobbningen helt upphör.

Eleverna har fått begrepp för att lättare prata om vad som har hänt.

Bra med tydliga instruktioner och att materialet var lätt att använda. Engagerande! Bra också att genomföra programmet under en relativt kort och intensiv period. Materialet känns ganska amerikanskt och kanske kunde anpassas mer till svenska förhållanden. Tyckte övningen varj jobbig som var kopplad till verkliga barns självmord.

Bra: ökad medvetenhet kring passiv mobbning och den egna rollen. Superhjältarna. Mindre bra: Lite rörigt med korten (men bra frågeställningar till dock), kan behövas ännu mer uppfångningsövningar. Knyta ihop säcken i slutet av varje pass.

Svårt att veta om det blev mindre mobbning eftersom vi hann inte kör hela programmet. De är intresserade av tekniken och gillar att använda sina mobiler. Men vi startar nu under höstlovet igen. Skall bli spännande.

Att kunna använda sig av Be the hero, ett färdigt koncept med spännande, lärorika och varierande övningar har varit väldigt viktigt och givande som uppskattats av både oss som utfört utbildningen, eleverna men även all personal på skolan. Effekterna efter genomförd utbildning har varit att vi har fler elever som kommer till oss och berättar om olika situationer och använder då begreppen de fått lära sig i utbildningen när man pratar om olika roller och mobbningssituationer, samt att det finns en stolthet i att man själv agerat om man sett eller hört något som känns fel.

Roligt och annorlunda!

Lektionerna är mycket varierande, givande och även berörande. Trots att lektionerna är 1 timme långa var eleverna delaktiga, intresserade och samarbetade genom övningarna.” ”Hero box med dess kort är proffsigt gjorda och tilltalar eleverna. De innehåller mycket bra information.

”Toppen att vi fick se resultaten av våra elevers enkätsvar. Nu kan jag ta med detta till elevhälsoteamet som underlag för diskussioner.” ”Majoriteten av eleverna säger att de tycker att upplägget varit bra och intressant samt att de lärt sig mycket om mobbing och särskilt rollerna runt det. Just att alla har en roll och ett ansvar har varit viktigt och en verklig ögonöppnare för eleverna.”

Nästa på ”pluskontot” är att eleverna får göra enkäter innan genomförda aktiviteter och efter. Då ser de progressionen. En favoritövning var övningen med två Granny Smith (äpplen). Oerhört tydlig. Jag har gjort andra varianter på temat, så det var extra roligt att kunna förstärka elevernas kunskaper med denna övning. En annan uppskattad övning var ”Mitt val”. Bra dilemman och oerhört smart med svarskorten (att välja färg). Alla kan delta och göra ett val, men jag som pedagog fördelar ordet. BTH kommer göra skillnad.

”Det som tilltalade oss på IES Östersund med detta koncept var att det var ett färdigt paket om 5 timmar och ett koncept som minst sagt gör eleverna mycket delaktiga. Det krävdes heller ingen utbildning eller större planering för att använda sig av konceptet i skolan utan allt var förberett från Hero of the Talk.”

Jag tycker materialet passar utmärkt för elever i åk 5-6. Upplägget med uppdrag skapar en spänning och jag kände ett stort intresse från eleverna trots att de var välutbildade kring ämnet. De gillade även det digitala upplägget med QR-koder. Extra spännande när man får använda mobiltelefoner(?). Rollkorten har även en tilltalande design och tydliga förklaringar. Upplägget att elever ska samarbeta i grupp gör att kunskaperna blir deras egna, samt att fler elever är aktiva i utbildningen. Jag gillar även att vissa övningar är tidsbegränsade. Det gör eleverna extra fokuserade.

Väldigt bra instruktioner och moment för eleverna. Även bra lärarinstruktioner. Äpple- och mobbarövningen var för allvarlig enligt mitt tycke för åk 4, men kanske kan vara bra i åk 6-9? I allmänhet: Enkelt och engagerande för eleverna att jobba med.

VAD BARNEN SÄGER

”Jag tänker extra på vad jag säger.”
”Jag tänker mer på att prata med vuxna.”
”Jag har lärt mig många begrepp och vad de innebär.”
”Jag har börjat tänka annorlunda, tänker mig mer för innan jag säger och gör saker.”
”Jag tänker mer på hur andra känner.”
”Det här har varit roligt och viktigt.”
”Jag har lärt mig att mobbare kan behöva hjälp.”
”Jag har blivit mer motiverad att vara en snäll person.”
”Ingen ska behöva må dålig.”
”Jag har lärt mig att alla även jag har ansvar att alla ska må bra.”
”Känns som om många i klassen är snällare.”
”Jag vill vara en Hero.”
”Jag vågar säga i från mer och jag ser att något är tokigt till och med till äldre elever.”
”Jag har blivit bättre på att samarbeta med andra och jobba med nya personer.”
”Det var roligt att göra detta tillsammans men lärare och klasskamrater.”
”Jag har lärt mig om hur många som faktiskt blir mobbade och till och med begår självmord.”
”Jag har lärt mig att inte bråka om småsaker.”
”Jag säger till mina kompisar när dom retar andra.”
”Jag har lärt mig hur jag kan vara en bättre kompis.”
”Flera i klassen visar mer respekt.”
”Tänk att man kan mobba på så många olika sätt”