- BE THE HERO -

HERO arbetar med att eliminera mobbning, utanförskap & psykisk ohälsa i åldern 10-15 år.

BE THE HERO (BTH) är ett lärorikt. interaktivt, spännande och roligt äventyr på 5 tim, som genom uppdrag och övningar ger kunskaper skapar Heroes. BTH sker i skolans klassrum, som leds av skolans egna personal, där få eller inga förkunskaper krävs.

Genom BTH får barnen kunskap om mobbningens roller, konsekvenser och förfarande. Resultatet blir att vi skapar skolor fullt av HEROES, som annars tidigare med sin okunskap var medlöpare, passiva mobbare eller åskådare.

Vi visar att man inte behöver kunna flyga, skjuta spindelnät, eller vara snabb som blixten för att bli vara HERO. Det behövs kunskap, sunt förnuft och att man använder sina positiva egenskaper.

Herofieringen av Sveriges barn har börjat.