HERO FÅR NYTT MILJONSTÖD FRÅN ARVSFONDEN

HERO FÅR NYTT MILJONSTÖD FRÅN ARVSFONDEN

2023-12-13 Av av Johan Rolander

Arvsfonden går in med ett nytt stöd för utvecklingen av den interaktiva utbildningen BE THE HERO för Högstadiet. Fantastiska nyheter för alla skolor i Sverige som vill arbeta med normbrytande beteenden och förebygga mobbning och utanförskap. Detta innebär att redan 2025 kommer BE THE HERO finnas från förskolan upp till årskurs 9.  

Arvsfonden går in med ett tilläggsstöd i HERO OF THE TALK SWEDEN för utvecklingen av den interaktiva utbildningen BE THE HERO för högstadiet. Detta innebär att BE THE HERO redan 2025 kommer att finnas för hela grundskolan årskurs F-9. Vårt beslut att göra denna satsning har växt fram då flera skolor som använder BTH för mellanstadiet provat den på årskurs 7 & 8 med fantastiska resultat. Vi kommer nu att anpassa BE THE HERO med de utmaningar som dagens barn och ungdomar i högstadiet upplever. 

– Vi har idag nära 100 skolor som använder BE THE HERO i mellanstadiet och listan på skolor som vill använda BE THE HERO ökar frekvent. Framtiden ser ljus ut med företag och organisationer som vill stötta HERO i vår vision att samtliga skolor i Sverige skall kunna nyttja våra utbildningar helt gratis.  

Sverige har stora utmaningar i samhället där det är viktigare än någonsin att ge skolorna verktyg för normbrytande beteenden och verka för att skolan blir en trygg plats, genom ett förebyggande arbete mot mobbning och ökad inkludering.      

Tack vare Arvsfonden kan vi ge barn och unga möjlighet att bli en HERO som bidra till en önskad samhällsförändring.

ÄR ER SKOLA INTRESSERAD ATT ARBETA MED BE THE HERO, SKRIV DÅ UPP ER PÅ VÄNTELISTAN

OM HERO

HERO OF THE TALK SWEDEN är en ideell icke vinstdrivande förening som utvecklar modeller och koncept för att förändra normer och förändring, för en större inkludering och acceptans i samhället. Vårt huvudfokus är vår utbildningskoncept BE THE HERO (BTH) som lyfter barns goda egenskaper. BTH involverar eleverna i skolans förebyggande arbete mot utanförskap och mobbning på ett nytänkande sätt. Skolan får ett färdigt material som är enkelt att utföra tillsammans med eleverna. Via QR-koder, modern teknik och interaktiva filmer, genomför klassen varierande uppdrag, rollspel och diskussions-övningar. Med nya kunskaper om mobbnings typer, de olika rollerna och dess konsekvenser förändras elevernas beteenden snabbt, där barn börjar förstå vikten av goda egenskaper och att bli HEROES. Detta leder till en finare gemenskap, trivsel och skolmiljö.

Facebook
Twitter
LinkedIn