FILMINSPELNING SOMMAR 2024

FILMINSPELNING SOMMAR 2024

2024-04-11 Av av Johan Rolander

VILL DU VARA MED OCH SKAPA FILM I SOMMAR?

Under vecka 25 & 26  kommer Arvfondsprojektet BE THE HERO spela in filmer i Södertälje.

Vi söker nu ett 30-tal skådespelare och statister, fördelade i två åldersspann som spelar in filmer om kränkningar, mobbningens roller, de olika typerna av mobbningen och mobbningens konsekvens. Dessa filmer kommer att användas i skolor i Sverige i våra utbildningar BE THE HERO. Nedan finns grundläggande information om ersättningar och tider.

Grupp Junior (åldersspann: 10-13 år)

 • Tiden när vi spelar in är mellan 11.00-15.00
 • Ersättningen är 300 kr/dag för Junior
Grupp högstadiet/gymnasiet (ålderspann: 14-18 år) 
 • Tiden när vi spelar in är mellan 10.00-15.00
 • Ersättningen är 500 kr/dag för högstadiet/gymnasiet

Datum för inspelning:

 • Inspelningsdagar Period 1 är 17-20 Juni (Midsommarafton spelar vi EJ in)
 • Inspelningsdagar Period 2 är 24-28 Juni

För att vara med i antagningsprocessen kräver vi följande:

 1. Ett komplett ifyllt anmälningsformulär
 2. Ett aktuellt foto på barnet

Övrig information

 • Skådespelarna och målsmän kommer behöva skriva på ett medgivandeintyg som ger oss rättigheten att använda det inspelade materialet.
 • Skådespelarna kommer behöva ha med olika uppsättningar med kläder, för att byta mellan scenerna.
 • Skådespelarna kommer  behöva ha med egen mat/mellis
 • Ersättningen betalas ut som lön den 25 Juli

Då det är av stor vikt att kompositionen av barnen återspeglar Sverige. Detta innebär att en anmälan inte garanterar deltagande. Dock kan det vara så att i vissa större scener behöver vi statister och då kan man få medverka under färre antal dagar.

Vi återkommer senast den 25 maj med besked om ert barn är antaget eller ej.

Kryssa i vilka perioder du kan.
Click or drag a file to this area to upload.
Här laddar ni upp en nytagen bild

KONTAKT FÖRÄLDRAR

Skriv om ni vill uppmärksamma oss på något

OM HERO

HERO OF THE TALK SWEDEN är en ideell icke vinstdrivande förening som utvecklar modeller och koncept för att skapa en förändring för att skapa en större inkludering och acceptans i samhället. Vårt huvudfokus är vår utbildningskoncept BE THE HERO (BTH) som lyfter barns goda egenskaper. BTH involverar eleverna i skolans förebyggande arbete mot utanförskap och mobbning på ett nytänkande sätt. Skolan får ett färdigt material som är enkelt att utföra tillsammans med eleverna. Via QR-koder, modern teknik och interaktiva filmer, genomför klassen varierande uppdrag, rollspel och diskussions-övningar. Med nya kunskaper om mobbnings typer, olika rollerna och konsekvenser förändras elevernas beteenden snabbt, där barn börjar förstå vikten av goda egenskaper och att bli HEROES. Detta leder till en finare gemenskap, trivsel och skolmiljö.