BE THE HERO är ett värdegrundsprogram som syftar till att främja en mer medkännande samvaro bland barn. Du som vuxen på skolan tillhandahålls material som stödjer implementeringen av BE THE HERO, inklusive fysiskt material, lektionsplaner och övningar. 

Vårt koncept är utformat för att vara så enkelt och genomförbart som möjligt för dig som håller i utbildningen. På denna sida finns allt samlat som behövs för att starta och genomföra BE THE HERO. Enligt enkätundersökning tar det totalt cirka 75 minuter i förberedelse för hela utbildningen.

  1. Innan utbildningen påbörjas är det viktigt att gå igenom programmet för att få en överblick. Ta dig tid att bekanta dig med korten som ingår i HERO-BOX för att förstå de begrepp som eleverna kommer att lära sig.
  2. Ha en utbildningsansvarig, helst kurator eller någon från elevhälsoteamet, som samarbetar med klassens pedagoger för att säkerställa ett effektiv genomförande av BE THE HERO. Var förbereda på att prata med eleverna om allvarliga ämnen som mobbning och dess konsekvenser.
  3. Planera in BE THE HERO på schemat, med varje lektion som tar 1 timme. Vi rekommenderar att man kör klart grundutbildningen intensivt på mellan 1-4 veckors period. Programmet är avsett för hela mellanstadiet, och genom att alla elever får del av kunskap, insikter och ett gemensamt språk, skapas den stora förändringen.
  4. Var förberedda på att fler elever kan börja öppna upp och prata om sina känslor och upplevelser, både under och efter utbildningen. Det är viktigt att skapa en trygg och stödjande miljö för dessa samtal. Kom ihåg att det är en framgång att eleverna pratar med er.
  5. Se till att internet och QR-kod scanning fungerar på Ipads eller Chromebooks, och att projektorn är inställd på 16:9 format för att säkerställa smidig teknisk genomförande av lektionerna. Har er skola inte tillgång till digitala verktyg finns även quiz och annat med länk.
  1. Innan varje lektion, läs igenom syfte, förberedelser och utförande. Det finns också en sammanfattande PDF för nedladdning.
  2. Välbalanserade gruppindelningar. Undvik att placera en person som har agerat som mobbare tillsammans med en person som tidigare varit utsatt för mobbning i samma grupp.
  3. Vi rekommenderar att minst två vuxna är närvarande under varje lektion för bästa effekt. Detta möjliggör en mer personlig och uppmärksamhetsskapande interaktion med eleverna.
  4. Påminn eleverna inför varje lektion om vilka vuxna de kan vända sig till för samtal och stöd. Det är en stor framgång att elever pratar med vuxna.
  5. Arbeta aktivt för att bygga förtroendefulla relationer med eleverna. Detta kan bidra till att skapa en trygg och stödjande miljö där eleverna känner sig bekväma att öppna upp och dela med sig av sina tankar och känslor.

HERO-korten är en värdefull resurs för att underlätta diskussioner med eleverna. De används i stort sett av alla skolor när man hanterar olika situationer och incidenter. Att ha en uppsättning kort synlig på väggen kan fungera som en påminnelse om de olika begreppen och värdegrundsprinciperna.

Nya uppdrag och övningar uppdateras kontinuerligt, så se till att hålla er uppdaterade. För att bevara kunskapen och HERO-andan, rekommenderas det att genomföra minst en övning per månad. Detta säkerställer kontinuitet och fortsatt engagemang i arbetet med värdegrundsfrågor och skapar en gemensam förståelse för begreppen bland eleverna.

BE THE HERO MELLANSTADIET

No Courses Found!

BE THE HERO ELEV ÅK 4-6

Detta är utbildningen som skall användas när man genomför BTH med eleverna. Skillnaden är att här syns inte lärarinstruktioner som kan upplevas som ett störande moment för eleverna. Utbildningen tar …

BE THE HERO - LÄRARINSTRUKTION

Här förklaras tydligt hur utbildningen genomförs för varje lektion med SYFTE, FÖRBEREDELSE och GENOMFÖRANDE. Man kan även ladda ner instruktioner i PDF. Här finns också en checklista som bör följas …

NYA UPPDRAG

Som ett led i att bibehålla kunskap och HERO-känslan finns det nya övningar. Här kommer det finnas helt nya övningar, men också repetitionsövningar. Många av de nya övningarna kommer ha …

DESSA UTBILDNINGAR OCH ÖVNINGAR ÄR UNDER UTVECKLING

No Courses Found!

INTRO SKOLANS PERSONAL

Här förklaras hur BE THE HERO genomförs för varje lektion med SYFTE, FÖRBEREDELSE och GENOMFÖRANDE. Man kan även ladda ner instruktioner i PDF. Här finns också en checklista som bör …

BE THE HERO ÅK 1-3

Denna utbildning är under utveckling. Utbildningen kommer att lära barnen om vad mobbning är, de olika typerna av mobbning och konsekvensen av mobbning. Eleverna kommer uppleva mycket med sinnena syn …

BE THE HERO ÅK 7-9

Denna utbildning är tillgänglig för utvalda skolor att prova. Är ni intresserad att låta er skola prova. Kontakta oss.
Utbildningen kommer att lära eleverna om vad mobbning är, de olika typerna …

NYA UPPDRAG

Som ett led i att bibehålla kunskap och HERO-känslan finns det nya övningar. Här kommer det finnas helt nya övningar, men också repetitionsövningar. Många av de nya övningarna kommer ha …