UPPDRAG & UTBILDNINGAR

UTBILDNINGEN

BE THE HERO ELEV ÅK 4-6

Detta är utbildningen som skall användas när man genomför BTH med eleverna. Skillnaden är att här syns inte lärarinstruktioner som kan upplevas som ett störande moment för eleverna. Utbildningen tar 5 timmar och rekommendationen är att man sprider lektionerna under två veckor. För att kunna genomföra utbildningen behövs en HERO BOX.

INSTRUKTIONER

BE THE HERO – LÄRARINSTRUKTION

Här förklaras tydligt hur utbildningen genomförs för varje lektion med SYFTE, FÖRBEREDELSE och GENOMFÖRANDE. Man kan även ladda ner instruktioner i PDF. Här finns också en checklista som bör följas för att få ut ett bra resultat. Det finns också ett färdigt föräldrabrev som skolan kan skicka ut innan man startar för att informera om BTH och samtidigt inkludera föräldrarna i arbete mot mobbning och utanförskap.

NYA UPPDRAG

NYA UPPDRAG

Som ett led i att bibehålla kunskap och HERO-känslan finns det nya övningar. Här kommer det finnas helt nya övningar, men också repetitionsövningar. Många av de nya övningarna kommer ha fokus på superkrafterna. Dessa övningar/uppdrag skapas löpande och målet är att en skolklass skall kunna ha en BTH timme varje månad under hela läsåret. Så håll utkik!

BERÄKNAS LANSERAS 2024

BE THE HERO ÅK 7-9

Denna utbildning är tillgänglig för utvalda skolor att prova. Är ni intresserad att låta er skola prova. Kontakta oss.
Utbildningen kommer att lära eleverna om vad mobbning är, de olika typerna av mobbning och konsekvensen av mobbning. Utbildningen kommer bestå av ca 10 övningar där eleverna tillsammans löser olika uppdrag och under tiden lär de sig och tillsammans skapar ett språk och regelverk för hur man är en medmänniska och bra kamrat.

UNDER UTVECKLING

BE THE HERO ÅK 1-3

Denna utbildning är under utveckling. Utbildningen kommer att lära barnen om vad mobbning är, de olika typerna av mobbning och konsekvensen av mobbning. Eleverna kommer uppleva mycket med sinnena syn och hörsel. Utbildningen kommer bestå av ca 10 övningar där eleverna tillsammans löser olika uppdrag och under tiden lär de sig och tillsammans skapar ett språk och regelverk för hur man är en bra kamrat.

KOMMANDE UPPDRAG

KOMMANDE UPPDRAG

Som ett led i att bibehålla kunskap och HERO-känslan skapar vi nu en omfattande övningsbank. Här kan ni se ett antal av de nya övningar som vi planerar släppa inom 3 månader. Vissa är repetition, men många är helt nya utmaningar och uppdrag. Många av de nya uppdragen handlar om lösningar och hur man använder sina superkrafter. Dessa övningar/uppdrag skapas löpande och målet är att en skolklass skall kunna ha en BTH timme varje månad under hela läsåret.