UPPDRAG & UTBILDNINGAR

FÖR DIG SOM SKALL ANVÄNDA BE THE HERO.

  1. Registrera ett konto för att komma åt utbildningarna
  2. Logga in och välj lärarinstruktioner (där finns guider för varje lektion)
  3. När du skall använda BE THE HERO använd kursen BE THE HERO
UTBILDNINGEN

BE THE HERO

Detta är utbildningen som skall användas när man genomför BTH med eleverna. Skillnaden är att här syns inte lärarinstruktioner som kan upplevas som ett störande moment för eleverna. Utbildningen tar 5 timmar och rekommendationen är att man sprider lektionerna inom 14 dagar. För att kunna genomföra utbildningen behövs HERO BOX som innehåller 131 kunskaps och uppdragskort.

INSTRUKTIONER

BE THE HERO – LÄRARINSTRUKTION

Här förklaras tydligt hur utbildningen genomförs för varje lektion med SYFTE, FÖRBEREDELSE och GENOMFÖRANDE. Man kan även ladda ner instruktioner i PDF. Här finns också en checklista som bör följas för att få ut ett bra resultat. Det finns också ett färdigt föräldrabrev som skolan kan skicka ut innan man startar för att informera om BTH och samtidigt inkludera föräldrarna i arbete mot mobbning och utanförskap.

NYA UPPDRAG

NYA UPPDRAG

Som ett led i att bibehålla kunskap och HERO-känslan finns det nya övningar. Här kommer det finnas helt nya övningar, men också repetitionsövningar. Många av de nya övningarna kommer ha fokus på superkrafterna. Dessa övningar/uppdrag skapas löpande och målet är att en skolklass skall kunna ha en BTH timme varje månad under hela läsåret. Så håll utkik!