BE THE HERO MED LÄRARINSTRUKTION

BE THE HERO MED LÄRARINSTRUKTION

2022-03-02 Av av Johan Rolander
Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Gratis

Välkommen till BE THE HERO instruktioner för er som skall hålla i BE THE HERO. Här finns en checklista som är framtagen tillsammans med ett stor grupp kuratorer, skolsköterskor och pedagoger. Vi rekommenderar starkt att ni följer den.  

Längst ner på denna sida finns utbildningen och under varje lektion hittar ni flikar för varje övning, som förklarar Syfte, Förberedelser och Utföranden. Den fins också här om ni vill ha den som PDF för utskrift. Instruktioner för de som skall hålla i utbildningen

Vi vill återigen poängtera att innan ni startar provar att eleverna får scanna en QR-kod (Ipads, CB, mobiler eller de devicer ni skall använda er av), då det kan behövas ställas in i inställningar för att kunna läsa QR-koder. 

Föräldra-/målsman-brev – Brev vårdnadshavare

Enligt önskemål från skolorna har vi tagit fram ett föräldrabrev som kan rekommenderas skickas ut till föräldrarna innan utbildningen. Syftet med brevet är:

 • Ge föräldrarna vetskap om att deras barn kommer gå utbildningen BE THE HERO
 • Involvera föräldrarna i denna viktiga frågeställning
 • Se till att föräldrarna är närvarande om/när eleverna behöver prata
 • Påminna föräldrarna om sin egen roll i barns utveckling

Om det är något ni anser att vi skall utveckla, lägga till eller ändra maila: johan@heroofthetalk.se  

BTH - FÖR BÄSTA EFFEKT
CHECKLISTA
 • FÖRBEREDELSE INNAN
 • Planera in BE THE HERO som tar 5 timmar (1 tim/lektion), under två veckors tid.
 • Var två vuxna under lektionerna för bästa resultat
 • Ha en utbildningsansvarig (gärna kurator) som arbetar tillsammans med klassens pedagoger
 • Utbildningsansvarig bör gå igenom BTH få en översikt och kan guida pedagogerna i vad som kommer ske
 • Kontrollera att elevernas Ipads eller croombooks kan läsa QR-koder och ha access till internet.
 • Se till att ljud och bild fungerar och att projektorn är inställd på 16:9 format.
 • PLANERING & GENOMFÖRANDE
 • Läs lektionens lärarinstruktion
 • Bestäm hur grupperna skall vara för bästa resultat, tex sätt aldrig en mobbare och ett offer i samma grupp
 • Se till att alla elever känner sig delaktiga i grupparbeten
 • Var närvarande för elever som behöver prata om det som sker
 • Arbeta för att bygga tillitsfulla relationer till eleverna
 • TIPS EFTERÅT
 • Hero-korten är ett bra instrument att ha med som stöd i diskussioner med eleverna. I stort sett samtliga skolor använder dessa kort när man pratar med eleverna om olika incidenter.
CHECK

För att kunna genomföra BE THE HERO behövs våra HERO BOX som innehåller 131 kort.