BE THE HERO – LÄRARINSTRUKTION

BE THE HERO – LÄRARINSTRUKTION

2022-03-02 Av av Johan Rolander
Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Gratis

Lärarinstruktion

Välkommen till BE THE HERO instruktioner för er som ska hålla i utbildningen BE THE HERO innehåller 5 lektionstimmar + bonusövningar. Börja med att läsa checklistan som är framtagen tillsammans med kuratorer, skolsköterskor och pedagoger. 

Vi rekommenderar starkt att ni följer den för bästa effekt. 

Längst ner på denna sida finns utbildningen. Under varje lektion hittar ni flikar för varje övning, som förklarar Syfte, Förberedelser och Utföranden. Ni kan också ladda ner instruktioner som PDF.

Föräldrabrev

 Föräldra-/målsman-brev – Enligt önskemål från skolorna har vi tagit fram ett föräldrabrev som kan rekommenderas skickas ut till föräldrarna innan utbildningen. Syftet med brevet är:

 • Ge föräldrarna vetskap om att deras barn kommer gå utbildningen BE THE HERO
 • Involvera föräldrarna i denna viktiga frågeställning
 • Se till att föräldrarna är närvarande om/när eleverna behöver prata
 • Påminna föräldrarna om sin egen roll i barns utveckling

Om det är något ni anser att vi skall utveckla, lägga till eller ändra. Maila: johan@heroofthetalk.se 

CHECKLISTA BTH - FÖR BÄSTA EFFEKT​
 • FÖRBEREDELSE INNAN
 • Planera in BE THE HERO som tar 5 timmar (1 tim/lektion), rekommenderas under två veckors tid.
 • Var två vuxna under lektionerna för bästa resultat
 • Ha en utbildningsansvarig (gärna kurator) som arbetar tillsammans med klassens pedagoger
 • Utbildningsansvarig bör gå igenom BTH få en översikt och kan guida pedagogerna i vad som kommer ske
 • Kontrollera att elevernas Ipads eller croombooks kan läsa QR-koder och ha access till internet.
 • Se till att ljud och bild fungerar och att projektorn är inställd på 16:9 format.
 • PLANERING & GENOMFÖRANDE
 • Läs lektionens lärarinstruktion
 • Bestäm hur grupperna skall vara för bästa resultat, tex sätt aldrig en mobbare och ett offer i samma grupp
 • Se till att alla elever känner sig delaktiga i grupparbeten
 • Var närvarande för elever som behöver prata om det som sker
 • Arbeta för att bygga tillitsfulla relationer till eleverna
 • TIPS EFTERÅT
 • Hero-korten är ett bra instrument att ha med som stöd i diskussioner med eleverna. I stort sett samtliga skolor använder dessa kort när man pratar med eleverna om olika incidenter.
CHECK

För att kunna genomföra BE THE HERO behövs våra HERO BOX som innehåller 131 kort.