BE THE HERO MED LÄRARINSTRUKTION

BE THE HERO MED LÄRARINSTRUKTION

2022-03-02 Av av Johan Rolander
Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Gratis

Välkommen till BE THE HERO med lärarinstruktioner. Nedan ser ni checklistan som är de absolut viktigast man bör tänka på innan man startar. Som vanligt är ju tekniken a & o. Denna punkt är så viktigt så vi flaggar för den här också. Elevernas plattor/chromebooks måste vara inställda på att kunna läsa QR-koder. Kontrollera så att detta inte blir en issue första lektion.

Nedan ser ni checklistan och under den finns utbildningen. Under varje lektion hittar ni flikar under respektive övning, som förklarar Syfte, Förberedelser och Utföranden.

Vi har nu fått önskemål om att vissa lärare vill ha Lärarinstruktionerna så man kan skriva ut dessa och ha med på lektionerna eller när man förbereder sig. 

Lärarinstruktioner i PDF-format

Om det är något ni anser vi skall utveckla, lägga till eller ändra på maila mig på: johan@heroofthetalk.se  

BTH - FÖR BÄSTA EFFEKT
CHECKLISTA
 • FÖRBEREDELSE INNAN
 • Planera in BE THE HERO som tar 5 timmar (1 tim/lektion)
 • Vi rekommenderar att man genomför BTH under två veckor
 • En utbildningsansvarig som är med på samtliga lektioner, som kan då följa elevens utveckling.
 • Var två vuxna under lektionerna för bästa resultat
 • Gå igenom utbildningen för att få en översiktlig förståelse
 • Kontrollera att elevernas Ipads eller croombooks kan läsa QR-koder. Ipads brukar man behöva ställa in det på inställningar, Chromebooks kan fungera från start eller så måste det också aktiveras
 • Se till att ljud och bild fungerar, alla filmer och uppdrag är gjorda för formatet för det som skall visas på projektor 16:9
 • PLANERING & GENOMFÖRANDE
 • Planera lektionen genom att läsa instruktionerna i tid
 • Bestäm hur gruppindelning skall vara för att få bästa resultat
 • Se till att alla elever känner sig delaktiga i grupparbeten
 • Var närvarande för elever som behöver prata om det som sker
 • Arbeta för att bygga tillitsfulla relationer till eleverna
 • TIPS EFTERÅT
 • Hero-korten är ett bra instrument att ha med som stöd i diskussioner med eleverna. I stort sett samtliga skolor använder dessa kort när man pratar med eleverna om olika incidenter.
CHECK

För att kunna genomföra BE THE HERO behövs våra HERO BOX som innehåller 131 kort.