INTRO SKOLANS PERSONAL

INTRO SKOLANS PERSONAL

2024-01-15 Av av Johan Rolander
Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Länkad knapp

CHECKLISTA INFÖR BE THE HERO

BE THE HERO är ett värdegrundsprogram i syfte att göra barns samvaro mer medmänskligt. Tillsammans ger vi barn kunskap och insikt om mobbningens, typer, roller och konsekvenser. Men också hur barn kan träna upp sina positiva egenskaper som kan förändra förutsättningar för dem själva och andra. 

Hela vårt koncept går ut på att det ska vara så lättförståeligt och genomförbart som möjligt för dig som håller utbildningen. På denna sida finns allt sammanställt som ni behöver för att starta och genomföra BE THE HERO. Enligt skolor tar det ca 75 minuter i förberedelse totalt för hela utbildningen.

Starta BE THE HERO

 1. Läs denna checklists flikar: FÖRBEREDELSE, PLANERING & GENOMFÖRANDE, FORTSÄTTNING (är framtagen av kuratorer, skolsköterskor & pedagoger).
 2. Innan utbildning startar skicka ut brevet till vårdnadshavare att ni skall genomföra BE THE HERO, så att de blir delaktiga i förändringen.
 3. När ni går igenom övningarna gör ni det på BE THE HERO Lärarinstruktion, som innehåller en kort guide för varje lektion.
 4. När ni gör det med eleverna använder ni BE THE HERO 4-6, som är utan lärarinstruktioner.
 5. Efter BE THE HERO får ni era elevers enkätsvar, där ni ser vilka förändringar som eleverna vill göra, samt en omfattande statistik om situationen på er skola.
 6. Eleverna kommer vilja göra flera övningar och ni har fri tillgång till vår uppdragsbank.
 1. Planera in BE THE HERO som tar 5 timmar (1 tim/lektion), rekommenderas under två veckors tid.
 2. Planera BE THE HERO för hela mellanstadiet. När alla elever fått kunskap, insikter och ett gemensamt språk, skapas den stora förändringen.
 3. Ha en utbildningsansvarig (gärna kurator eller elevhälsoteamet) som arbetar tillsammans med klassens pedagoger.
 4. Gå igenom utbildningen för att få en överblick. Lär känna korten som finns i HERO-BOX för att förstå begrepp som barnen kommer lära sig.
 5. Var förberedda på att fler elever kommer att börja prata med er om sina känslor och upplevelser, under och efter utbildningen. 
 6. Se till att internet och QR-kod scanning fungerar på Ipads eller chrombooks och att projektorn är inställd på 16:9 format.
 1. Läs varje lektionens lärarinstruktion. Det finns också en sammanfattande PDF för nedladdning här.
 2. Bestäm hur grupperna skall vara för bästa resultat, tex sätt aldrig en mobbare och ett offer i samma grupp.
 3. Var minst två vuxna i varje lektion för bästa effekt.
 4. Var närvarande för elever som behöver prata om det som sker. Påminn gärna inför varje lektion vem eleverna kan prata med.
 5. Arbeta för att bygga tillitsfulla relationer till eleverna.

HERO-korten är ett bra instrument att ha med som stöd i diskussioner med eleverna. I stort sett samtliga skolor använder dessa kort när man pratar med eleverna om olika incidenter. Ni kan även hänga upp en uppsättning kort på väggen som en påminnelse om begreppen. Ny uppdrag uppdateras ständigt så håll utkik där. Ni kan bibehålla kunskap och HERO-känsla genom att köra en övning/månad.

DOKUMENTBAS

Enligt önskemål från skolorna har vi tagit fram ett brev som kan rekommenderas skickas ut till föräldrar/vårdnadshavare innan utbildningen. Syftet med brevet är:

 • Info om att deras barn kommer gå utbildningen BE THE HERO
 • Involvera vårdnadshavare i denna viktiga frågeställning
 • Se till att vårdnadshavare är närvarande när barnet behöver prata
 • Påminna vuxna om sin egen roll i barns utveckling

https://www.heroofthetalk.se/wp-content/uploads/2022/10/Brev-vardnadshavare-1.pdf

Vi arbetar för att göra BE THE HERO helt självgående i den utsträckning det går. Detta genom att våra uppdrag har instruktioner till eleverna i våra filmer. Dock har ni en viktig roll, där ert engagemang och ert moderatorskap behövs. Ni hittar allt ni behöver under respektive lektion, men vi har också sammanställt detta i en pdf. 

https://www.heroofthetalk.se/wp-content/uploads/2023/11/instruktioner20231107.pdf

I den nya boxen har vi tagit bort Bra kompis, då den superkraften innehöll delar från alla superkrafter och vi insåg att det komplicerade framtidens övningar. Detta kommer att justeras under Q1 2024.

För att kunna genomföra BE THE HERO behövs en HERO BOX med tillhörande kort.