HERO FÅR NYTT BIDRAG FRÅN ARVSFONDEN FÖR ATT UTVECKLA BE THE HERO JUNIOR, FÖR LÅGSTADIET OCH SPECIELLT ANPASSAD FÖR BARN MED NPF

HERO FÅR NYTT BIDRAG FRÅN ARVSFONDEN FÖR ATT UTVECKLA BE THE HERO JUNIOR, FÖR LÅGSTADIET OCH SPECIELLT ANPASSAD FÖR BARN MED NPF

2022-12-09 Av av Johan Rolander

Föreningen HERO OF THE TALK SWEDEN i Södertälje får ett stöd med 5,9 miljoner kronor från Arvsfonden. Projektet innebär att utveckla interaktiva metoder som lär barn värdet av att inkludera istället för exkludera. Detta leder till en bättre skolmiljö, gemenskap, minskad mobbning, utanförskap och stärker barns psykiska hälsa.

Arvsfondprojektet BE THE HERO JUNIOR  att ta fram en utbildning för lågstadiet och för barn med NPF-diagnoser. I projektet ingår forskare, beteendevetare, sakkunniga, Stiftelsen Friends och Riksorganisationen Attention. Utöver detta ingår flera skolor runt om i Sverige som HERO redan samarbetar med som möter tusentals elever varje dag.

– Citat Nahir Oyal

När vi skapade Hero Of The Talk 2018 använde vi oss av idrott och aktiviteter för att få barn att gå vår utbildning som bidrar till minskad mobbning och utanförskap. Men Covid förändrade allt och vi beslöt att utveckla BE THE HERO till att bli en interaktiv utbildning riktad till Sveriges skolor. Den testades första gången på en skola i Södertälje 2021.Redan där och då förstod vi att vi knäckt koden. Barnen tycker att det är roligt och lärorikt, samtidigt som skolan har en färdig produkt som snabbt förändrar hur elever är mot varandra. Detta genom att få kunskap om mobbning, utanförskap och dess effekter. Nu skall vi under tre år utveckla BE THE HERO JUNIOR, vilket känns helt fantastiskt.

– Citat Johan Rolander

Byråkratin är barnens största fiende. Vi har träffat stiftelser, kommuner, politiker, stadsdirektörer, tjänstemän och andra som utger sig för att vilja vara en del av skapa en bättre framtid för Sveriges barn. Tyvärr har uttrycket ”Mycket snack och liten verkstad” aldrig varit mera rätt. När vi och andra pratar om de konsekvenser mobbning och utanförskap ger, med psykisk ohälsa, kriminalitet och självmord fungerar inte byråkrati.

De som sitter på makt, ekonomi och ansvar, förblir ofta passiva. Däremot kan man ta miljontals skatteintäkter för att göra utredningar om varför samhället hamnat där det hamnat, istället för att ta tag i problemen för att de inte skall uppstå. Det konstiga är att alla är överens om att det är i skolan slaget måste vinnas, genom att ge barn goda värdegrunder och framtidsutsikter. Därför är det hedrande att Arvsfonden ser vad vi skapat och vi är beredda att ta en ledande roll i denna förändring. 

 

 
Facebook
Twitter
LinkedIn