SPARBANKSSTIFTELSEN NYA SPONSRAR YTTERLIGARE SKOLOR, NU FÅR 10 SKOLOR I GÄVLEBORGS LÄN BE THE HERO UTAN KOSTNAD.

SPARBANKSSTIFTELSEN NYA SPONSRAR YTTERLIGARE SKOLOR, NU FÅR 10 SKOLOR I GÄVLEBORGS LÄN BE THE HERO UTAN KOSTNAD.

2023-05-05 Av av Johan Rolander

Sparbanksstiftelsen Nya som tillsammans med SWEDBANK stöttat HERO´s arbete sedan 2019 har valt att låta tio skolor i Gävleborgs region använda utbildningen BE THE HERO helt utan kostnad. Detta samarbete möjliggör att 1500 barn kan utbildas till HEROES.

Peter Almroth VD på Sparbanksstiftelsen Nya säger: “Mobbning är något som påverkar oerhört många barn & ungdomar i Sverige och medför förutom lidande enorma samhällsekonomiska kostnader. Vi tycker att ”BE THE HERO” är ett fantastiskt effektivt och inspirerande verktyg som ger alla i en skolklass kunskap om mobbningen och konsekvenser. Detta påverkar inte bara de som mobbat, utan samtliga i klassen, där majoriteten vill ändra sina beteenden. Sparbanksstiftelsen Nya vill gärna medverka till att detta fantastiska initiativ sprids över landet då det har en bevisad effekt.”

PDF-UTSKICK SKOLOR GÄVLEBORG

ANMÄL ERT INTRESSE FÖR BTH NEDAN

OM HERO

HERO OF THE TALK SWEDEN är en ideell icke vinstdrivande förening som utvecklar modeller och koncept för att skapa en förändring, för en större inkludering och acceptans i samhället. Vårt huvudfokus är vår utbildningskoncept BE THE HERO (BTH) som lyfter barns goda egenskaper. BTH involverar eleverna i skolans förebyggande arbete mot utanförskap och mobbning på ett nytänkande sätt. Skolan får ett färdigt material som är enkelt att utföra tillsammans med eleverna. Via QR-koder, modern teknik och interaktiva filmer, genomför klassen varierande uppdrag, rollspel och diskussions-övningar. Med nya kunskaper om mobbnings typer, de olika rollerna och dess konsekvenser förändras elevernas beteenden snabbt, där barn börjar förstå vikten av goda egenskaper och att bli HEROES. Detta leder till en finare gemenskap, trivsel och skolmiljö.
Facebook
Twitter
LinkedIn