ROLLSPEL VEM ÄR VEM

Att öva på att se skillnad mellan de olika rollerna/superkrafter
Syfte med övningen: Lära sig olika begrepp/roller och dess innebörd
fblogga-13

VAD BEHÖVS FÖR DENNA ÖVNING

 • Förberedelsetid 5 minuter

 • Alla HERO-kort

 • Teknik som behövs

  Ingen teknik behövs

Så här föreslår vi att du genomför övningen.

1. Dela in eleverna 4 st i varje grupp

2. Gruppen blir tilldelad en varsin superkraft/roll

3. De övriga grupperna ska nu med hjälp av JA/NEJ frågor lista ut vem som har vilken superkraft/roll
tex: vågar du säga till om du ser någon som far illa?
Brukar du se när någon är utanför eller ledsen?
Tycker du att det är viktigt att lyssna på alla?

4. Rollspel/teater kan läggas till.

5. Samtala och repetera vad superkraften/rollen innebär.

ÖVNINGENS INSTRUKTIONER

 • DENNA ÖVNING TAR CA 30 MINUTER ATT GENOMFÖRA

 • ÖVNINGEN GÖRS i grupp om 3-5 personer

 • Nu KOMMER VI LÄRA OSS OM Mobbningens roller, Grupptryck, Respekt, Självkänsla, Gemenskap, Vad är mobbning

 • DET ÄR FÖR ATT VI SKALL FÖRSTÅ VARANDRA BÄTTRE OCH

 • FÖR ATT GÖRA ÖVNINGEN BEHÖVER MAN Alla HERO-kort

 • Eleverna har en tydligare bild av olika roller/superkrafter och vad det innebär.