BALLONG HAVET

Samarbete, gruppstärkande
Syfte med övningen: Tydliggöra hur mycket det kan göra skillnad att hjälpas åt
fblogga-13

VAD BEHÖVS FÖR DENNA ÖVNING

 • Förberedelsetid 30 minuter

 • Ballonger

 • Teknik som behövs

  Ingen teknik behövs

Så här föreslår vi att du genomför övningen.

1. Varje elev få en varsin ballong, som de blåser upp och skriver sitt namn på.

2. Förbered ett yta där alla ballonger läggs huller om buller. Är det få elever kan flera ballonger läggas till.

3. På tid ska nu eleverna hitta sin egen ballong man får inte hjälpa någon annan utan leta tills man hittar sin.
Hur gick det?
Hur lång tid?
Var det stressigt? osv

4. Nu görs övningen om men denna gång får man hjälpa varandra alltså ge ballongen man hittat till rätt person.
Hur gick det?
Hur lång tid tog det?
Var det stressigt?
Gick det bättre än första försöket?
Vad var var skillnaden?

5. Reflektion: Är det bättre att hjälpas åt?

Första delen av övningen (innan det blivit tydligt vad det går ut på kan bli ganska rörig, tålamod övas, det är meningen)

ÖVNINGENS INSTRUKTIONER

 • DENNA ÖVNING TAR CA 40 MINUTER ATT GENOMFÖRA

 • ÖVNINGEN GÖRS individuellt, med hela klassen

 • Nu KOMMER VI LÄRA OSS OM Respekt, Empati, Gemenskap

 • DET ÄR FÖR ATT VI SKALL FÖRSTÅ VARANDRA BÄTTRE OCH

 • FÖR ATT GÖRA ÖVNINGEN BEHÖVER MAN Ballonger

 • Eleverna har tydligt upplevt att det är värdefullt att hjälpa varandra om kan kan.