TA STÄLLNING

Ta ställning i olika frågor
Syfte med övningen: Öva på att i en grupp säga/visa vad man tycker utan att bli påverkad av anda
fblogga-13

VAD BEHÖVS FÖR DENNA ÖVNING

 • Förberedelsetid 5 minuter

 • Mitt val-korten

 • Teknik som behövs

  Ingen teknik behövs

Så här föreslår vi att du genomför övningen.

1. Skriv ut våra färdiga påståenden

2. Eleverna får dessa upplästa och ska ta ställning med hjälp av mitt valkorten

3. När de håller upp sitt svar/åsikt ska de blunda/titta ner i bänken för att öva på att inte se hur andra svarar.

4. Gör en snabb reflektion (tex: nästan alla tyckte det var fel att knuffas osv )
Detta skapar bekräftelse och gemenskap

5. Denna övning kan utföras ofta, göra den olika lång osv.

6. Målet är att eleverna ska bli så bekväma att efter en tid kunna ta ställning utan att blunda först.

Självklart kan egna påståenden användas om det finns behov av ett visst ämne/ problematik osv.

ÖVNINGENS INSTRUKTIONER

 • DENNA ÖVNING TAR CA 30 MINUTER ATT GENOMFÖRA

 • ÖVNINGEN GÖRS med hela klassen

 • Nu KOMMER VI LÄRA OSS OM Mobbningens roller, Mobbningens olika typer, Konsekvenser av mobbning, Grupptryck, Respekt, Empati, Rykten, Källkritik, Lösningar, Självkänsla, Gemenskap, Vad är en kränkning, Vad är en konflikt, Vad är mobbning

 • DET ÄR FÖR ATT VI SKALL FÖRSTÅ VARANDRA BÄTTRE OCH

 • FÖR ATT GÖRA ÖVNINGEN BEHÖVER MAN Mitt val-korten

 • Öva på att ta ställning.