OPERATION ADRIAN

Barnen kommer se en film om Adrian och hans vänner. Efter de sett filmen på ca 3 minuter scannar de en QR-kod och gör ett Quiz/uppdrag. Med hjälp av HERO-korten skall eleverna hitta svar på frågorna som ställs om händelser i filmen.
Syfte med övningen: Syftet är att ge ökad kunskap kring de olika rollerna som finns. Att få eleverna via diskussioner förstå att skillnaden från att vara en medmobbare, passiv mobbare eller åskådare är väldigt liten.
En spännande gruppövning som ger kunskap

VAD BEHÖVS FÖR DENNA ÖVNING

 • Förberedelsetid 5 minuter

 • HERO-korten 1-11

 • Teknik som behövs

  En dator, ipad eller mobil per grupp, Filmprojektor, Internet

 • Tar ca 30 minuter att genomföra

 • Är anpassad för åk 4, 5, 6, 7, 8, 9

 • Övningen görs i grupp om 3-5 personer

 • Övningen handlar om

  Mobbningens roller, Mobbningens olika typer, Grupptryck, Respekt

Så här föreslår vi att du genomför övningen.

1. Grupperna skall redan vara klara, för att spara tid. Tänk på att inte skapa grupper som kan skapa konflikter.
2. Varje grupp skall ha en läsplatta, där de kommer svara på uppdragets frågor
3. Varje grupp behöver en uppsättning av HERO-korten 1-11
4. Starta Operation Hero Adrian-filmen i full skärm.
5. Filmövningen ca 3 minuter, men filmen rullar på i slowmotion i bakgrunden med en timer, så eleverna kan granska vad som hände igen, samtidigt som de har koll på tiden.

Om du vill kan man ge nån form av belöning eller ära till den gruppen som hade bäst resultat.

Har ni tid över är det bra att knyta ihop säcken. Ställ några frågor om filmen till hela klassen:
1. Varför tror ni att Adrian inte vågade säga ifrån?
2. Vad kan man göra i Adrians situation?
3. Är det svårt att säga ifrån till sina vänner?
4. Hur kan man säga ifrån utan att bli sura på varandra?

ÖVNINGENS INSTRUKTIONER

 • DENNA ÖVNING TAR CA 30 MINUTER ATT GENOMFÖRA

 • ÖVNINGEN GÖRS i grupp om 3-5 personer

 • Nu KOMMER VI LÄRA OSS OM Mobbningens roller, Mobbningens olika typer, Grupptryck, Respekt

 • DET ÄR FÖR ATT VI SKALL FÖRSTÅ VARANDRA BÄTTRE OCH

 • FÖR ATT GÖRA ÖVNINGEN BEHÖVER MAN HERO-korten 1-11

 • Efter övningen kommer ni prata om vad Adrian kunde ha gjort