OPERATION REBECCA

Filmövningen handlar om Rebecca och hennes vänner. Här får man följa och se ett antal händelser som eleverna sedan får svara på frågor om via ett quiz/uppdrag i dator eller Ipad.
Syfte med övningen: Syftet med REBECCA är att barnen skall lära sig dem olika mobbningsätten, rollerna i olika mobbningssituationer och hur lätt det är att bli delaktig i mobbning. Diskussionen mellan barnen är oerhört viktig.
Rebecca ett uppdrag i grupp som ger kunskap

VAD BEHÖVS FÖR DENNA ÖVNING

 • Förberedelsetid 5 minuter

 • HERO-korten 1-11

 • Teknik som behövs

  En dator, ipad eller mobil per grupp, Filmprojektor, Internet

 • Tar ca 30 minuter att genomföra

 • Är anpassad för åk 4, 5, 6, 7, 8, 9

 • Övningen görs i grupp om 3-5 personer

 • Övningen handlar om

  Mobbningens roller, Mobbningens olika typer, Konsekvenser av mobbning, Grupptryck, Empati, Lösningar

Så här föreslår vi att du genomför övningen.

1. Dela upp grupper i grupper innan korten delas ut. Tänk på att det blir grupper som inte skapar konflikter
2. Varje grupp skall ha en dator eller läsplatta så att de kan göra QUIZET/Uppdraget
3. Dela ut Operation HERO-korten 1-11
4. Starta Operation Hero REBECCA-filmen. Filmen förklarar alla instruktioner om hur övningen går till. Eleverna behöver bara lyssna och koncentrera sig

Diskutera gärna filmen med klassen efter att alla grupper är klara med övningen. Här kommer tips på frågeställningar till klassen: 
1. Hur skulle ni agera om ni var i samma situation som Rebecca?
2. Vad innebär grupptryck? Känner ni att Rebecca faller för grupptryck?
3. Tror ni det finns skillnader på mobbning bland flickor och pojkar?

ÖVNINGENS INSTRUKTIONER

 • DENNA ÖVNING TAR CA 30 MINUTER ATT GENOMFÖRA

 • ÖVNINGEN GÖRS i grupp om 3-5 personer

 • Nu KOMMER VI LÄRA OSS OM Mobbningens roller, Mobbningens olika typer, Konsekvenser av mobbning, Grupptryck, Empati, Lösningar

 • DET ÄR FÖR ATT VI SKALL FÖRSTÅ VARANDRA BÄTTRE OCH

 • FÖR ATT GÖRA ÖVNINGEN BEHÖVER MAN HERO-korten 1-11

 • Nu skall ni diskutera igenom ett antal frågor om det som hände i filmen