DILEMMA STELLA (VEMS FEL)

Reflektera kring olika perspektiv i olika situationer
Syfte med övningen: Att öva på att utveckla sin förmåga att se andras perspektiv, se helheten innan man dömer någon.
fblogga-13

VAD BEHÖVS FÖR DENNA ÖVNING

 • Förberedelsetid 5 minuter

 • färdigt dilemma med frågeställningar

 • Teknik som behövs

  Filmprojektor, Internet

Så här föreslår vi att du genomför övningen.

Samla klassen
Spela upp/läs dilemmat
Öppna upp för elevernas reflektioner tankar
Använd frågeställningarna som finns i texten
avsluta med en slutsats

Viktigt att alla ges möjlighet att dela sina tankar.
Går även att genomföra i grupper (EPA)
Anpassa efter klassens förutsättningar.

ÖVNINGENS INSTRUKTIONER

 • DENNA ÖVNING TAR CA 30 MINUTER ATT GENOMFÖRA

 • ÖVNINGEN GÖRS i grupp om 3-5 personer, med hela klassen

 • Nu KOMMER VI LÄRA OSS OM Grupptryck, Källkritik, Se olika perspektiv

 • DET ÄR FÖR ATT VI SKALL FÖRSTÅ VARANDRA BÄTTRE OCH

 • FÖR ATT GÖRA ÖVNINGEN BEHÖVER MAN färdigt dilemma med frågeställningar

 • Eleverna har övat på att se andras perspektiv, vara källkritiska och implementera detta i kommande händelser