KONFLIKT, KRÄNKNING & MOBBNING

En filmövning där eleverna guidas genom olika situationer för att förstå skillnaden bättre.
Syfte med övningen: Eleverna lära sig skillnaden mellan, konflikt, kränkning och mobbning.
Powerful Low Key Shot of a Sad Young Blonde Child

VAD BEHÖVS FÖR DENNA ÖVNING

 • Förberedelsetid 5 minuter

 • Nej, inget material behövs

 • Teknik som behövs

  Filmprojektor, Internet

Så här föreslår vi att du genomför övningen.

1. Sätt på filmen
2. Låt eleverna i grupp, lösa uppdraget efteråt

ÖVNINGENS INSTRUKTIONER

 • DENNA ÖVNING TAR CA 20 MINUTER ATT GENOMFÖRA

 • ÖVNINGEN GÖRS med hela klassen

 • Nu KOMMER VI LÄRA OSS OM Skillnaden konflikt, kränkning och mobbning

 • DET ÄR FÖR ATT VI SKALL FÖRSTÅ VARANDRA BÄTTRE OCH

 • FÖR ATT GÖRA ÖVNINGEN BEHÖVER MAN Nej, inget material behövs

 • Lyssna på läraren