MITT VAL

MITT VAL är en värderingsövning där eleverna får ta ställning till olika problem och påståenden genom att välja en färg genom att visa ett kort i pannan.
Syfte med övningen: Syfte är att samtliga elever utan påverkan av andra skall fatta egna beslut i intressanta frågeställningar på kort tid. Besluten skall sedan diskuteras vilket ger goda samtal.
DSC00145

VAD BEHÖVS FÖR DENNA ÖVNING

 • Förberedelsetid 5 minuter

 • Mitt val-korten

 • Teknik som behövs

  Filmprojektor, Internet

 • Tar ca 20 minuter att genomföra

 • Är anpassad för åk 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

 • Övningen görs individuellt, med hela klassen

 • Övningen handlar om

  Konsekvenser av mobbning, Grupptryck, Respekt, Empati, Rykten, Lösningar, Gemenskap

Så här föreslår vi att du genomför övningen.

Liknar 4 HÖRN men skillnaden här är att alla elever sitter med ett kort som innehåller fyra olika färger och nedräkning sker innan alla visar sina val samtidigt. Detta för att eleverna inte skall påverkas av vad gruppen väljer.

1. Eleverna skall sitta på sin plats. Alla skall kunna se skärmen och du som lärare skall kunna se alla elevers val av färg.
2. Dela ut ett MITT VAL-kort till samtliga elever.
3. Klicka på första påståendet.
4. Läs upp påståendet och de olika valen, räkna sedan ner från fem. På noll skall alla elever visa sitt färgval i pannan.
5. Efter varje påstående skall du som lärare välja ut elever som valt olika färger och ställa frågan. Varför valde du det alternativet och sen diskutera om påståendet.
6. Klicka på pilen till höger om påståendet för att komma till nästa påstående. 

Här är det viktigt att de som svarar avvikande att de ges möjlighet att förklara sina ståndpunkter.

ÖVNINGENS INSTRUKTIONER

 • DENNA ÖVNING TAR CA 20 MINUTER ATT GENOMFÖRA

 • ÖVNINGEN GÖRS individuellt, med hela klassen

 • Nu KOMMER VI LÄRA OSS OM Konsekvenser av mobbning, Grupptryck, Respekt, Empati, Rykten, Lösningar, Gemenskap

 • DET ÄR FÖR ATT VI SKALL FÖRSTÅ VARANDRA BÄTTRE OCH

 • FÖR ATT GÖRA ÖVNINGEN BEHÖVER MAN Mitt val-korten

 • Läraren bestämmer vad som händer efter lektionen