VET DU HUR DET KÄNNS/ DO YOU KNOW HOW IT FEELS(OPEN MIC)

Få höra andras historia, erfarenheter och upplevelser
Syfte med övningen: Utveckla empati och förståelse för andra människors upplevelser.
fblogga-13

VAD BEHÖVS FÖR DENNA ÖVNING

 • Förberedelsetid 5 minuter

 • papper och penna

 • Teknik som behövs

  En dator, ipad eller mobil per elev

Så här föreslår vi att du genomför övningen.

1. Eleverna får i uppdrag att skriva en text/tal/dikt med rubriken : Vet du hur det känns?

2. De får välja ett ämne(som berör) att skriva om tex:
Vet du hur det känns att gå till skolan med en klump i magen?
Vet du hur det känns att inte passa in?
Vet du hur det känns att ha blivit mobbad?
Vet du hur det känns att ha förlorat en förälder?
Vet du hur det känns att hata sig kropp?
osv.
Anpassas efter klassens behov.

3. Samtala om hur de som lyssnade kände
Fick de några nya perspektiv
Vad tar dem med sig efter övningen osv

Finns färdiga förslag på ämnen.
Här måste eleverna själva bestämma hur personligt det blir.
För de som tycket det är jobbigt att stå framför publik kan man även skriva och någon annan läser upp.

ÖVNINGENS INSTRUKTIONER

 • DENNA ÖVNING TAR CA 60 MINUTER ATT GENOMFÖRA

 • ÖVNINGEN GÖRS individuellt, med hela klassen

 • Nu KOMMER VI LÄRA OSS OM Mobbningens roller, Mobbningens olika typer, Konsekvenser av mobbning, Grupptryck, Respekt, Empati, Rykten, Källkritik, Lösningar, Självkänsla, Gemenskap, Vad är en kränkning, Vad är en konflikt, Vad är mobbning, Utsatthet, Perspektiv

 • DET ÄR FÖR ATT VI SKALL FÖRSTÅ VARANDRA BÄTTRE OCH

 • FÖR ATT GÖRA ÖVNINGEN BEHÖVER MAN papper och penna

 • Fått höra andras upplevelser och konsekvenser av dessa. En ökad förståelse, empati och mer kunskap om att alla människor har sin historia.