Operation Sara

Det här en filmövning som visar hur ett rykte eller en bild snabbt kan sprida sig och göra livet svårt för en person.
Syfte med övningen: Syftet med övningen är att skapa en diskussion kring ryktesspridning och värdet av källkritik.
DSCF8501

VAD BEHÖVS FÖR DENNA ÖVNING

 • Förberedelsetid 5 minuter

 • Nej, inget material behövs

 • Teknik som behövs

  Filmprojektor

 • Tar ca 30 minuter att genomföra

 • Är anpassad för åk 7, 8, 9

 • Övningen görs i grupp om 3-5 personer, med hela klassen

 • Övningen handlar om

  Konsekvenser av mobbning, Rykten, Källkritik, Nätmobbning

Så här föreslår vi att du genomför övningen.

1. Dela in klassen i grupper
2. Spela upp filmen
3. När filmen pausas ställs frågan som eleverna ska svara på. Ge eleverna några minuter att diskutera frågan i grupp innan det presenteras.
4. Fortsätt filmen
5. Ha diskussioner i helklass efter filmen

Se till att inte stressa igenom diskussioner om det är relevant att fortsätta diskutera en specifik sak.
Se till att alla elever får vara med i diskussionen.

ÖVNINGENS INSTRUKTIONER

 • DENNA ÖVNING TAR CA 30 MINUTER ATT GENOMFÖRA

 • ÖVNINGEN GÖRS i grupp om 3-5 personer, med hela klassen

 • Nu KOMMER VI LÄRA OSS OM Konsekvenser av mobbning, Rykten, Källkritik, Nätmobbning

 • DET ÄR FÖR ATT VI SKALL FÖRSTÅ VARANDRA BÄTTRE OCH

 • FÖR ATT GÖRA ÖVNINGEN BEHÖVER MAN Nej, inget material behövs

 • Diskutera hur man kan vara källkritisk för att stoppa rykten eller spridning av elaka bilder