WALK AND TALK

Att samtala om ett ämne/begrepp exempel som sedan redovisas för klassen under en promenad
Syfte med övningen: samtal ,rörelse, redovisning
fblogga-13

VAD BEHÖVS FÖR DENNA ÖVNING

 • Förberedelsetid 5 minuter

 • papper och penna

 • Teknik som behövs

  Ingen teknik behövs

Så här föreslår vi att du genomför övningen.

1. Eleverna delas in två och två.

2. Varje grupp får ett ämne/uppdrag(anpassade efter klassen) att i en gemensam promenad lösa/komma fram till tillsammans. (tex ni ska komma fram till en förklaring vad skillnaden mellan konflikt, kränkning och mobbning är.
Ni ska gemensamt komma fram till 10 egenskaper en bra kompis ska ha och varför
Ni ska komma fram till 10 konsekvenser mobbning kan orsaka.
Ni ska komma fram till vad empati innebär osv.)

3. Promenaden sker på en utsatt tid/plats och grupperna samlas för att redovisa vad de kommit fram till.

4. Kan avslutas med en Exit ticket där varje grupp berättar en sak de tar med sig från en annan grupp eller liknade.

För många är det lättare att gå och prata (känns inte lika utsatt) Man behöver inte ha ögonkontakt osv.
Samt viktigt att röra på sig.

Finns flera uppdragskort att skriva ut (vissa grupper kommer bli färdiga tidigare än andra och kan då ta ett nytt kort)
Går såklart att göra egna uppdrag/ämnen utifrån klassens behov.
Viktigt med gruppindelningen så att alla känner sig delaktiga , vissa grupper kanske behöver vara 3 eller 4.

ÖVNINGENS INSTRUKTIONER

 • DENNA ÖVNING TAR CA 60 MINUTER ATT GENOMFÖRA

 • ÖVNINGEN GÖRS i par om två personer

 • Nu KOMMER VI LÄRA OSS OM Mobbningens roller, Mobbningens olika typer, Konsekvenser av mobbning, Grupptryck, Respekt, Empati, Rykten, Källkritik, Lösningar, Självkänsla, Gemenskap, Vad är en kränkning, Vad är en konflikt, Vad är mobbning

 • DET ÄR FÖR ATT VI SKALL FÖRSTÅ VARANDRA BÄTTRE OCH

 • FÖR ATT GÖRA ÖVNINGEN BEHÖVER MAN papper och penna

 • Mer kunskap om begrepp och dess innebörd. Utvecklat förmågan att samarbeta redovisa, lyssna och reflektera.