HERO CAMP

HERO CAMP 2021 är gratis för Södertäljes barn i samarbete med Södertälje kommun och Allmänna Arvsfonden. Titta på filmen till höger om Hero Camp. 

HERO CAMP är en rolig, lärorik och minnesvärd 5-dagarsupplevelse under lovveckorna för barn som går i mellanstadiet (årskurs 4-6). Metoden går ut på att genom roliga aktiviteter och idrott engagera och utbilda unga förebilder att bli hjältar i vardagen. 

Hero Camp kan arrangeras för upp till 150 barn per vecka. 

Vi kommer vara på Södertälje IP och Rosenborgskolan. Mån-fred klockan 12:00-15:30

Se datum här nedan.

Sista anmälan är 15 juli.

hero3

Spela videoklipp

Kort info om vad vi uppnått sedan 2019

 • Utbildat 20 Hero Coacher
 • Utbildat ca 800 barn i ålder 10-13 år
 • Idag har vi 50% flickor som deltar i våra Hero Camps
 • Ökat kunskap och medvetande om mobbning hos 97 % av barnen
 • 83,3% av barnen agerar i mobbningssituationer efter Hero Camp
 • 88,9% av föräldrarna ändrar själva sitt beteende efter Hero Camp
 • Föräldrarna tror att om alla barn i Södertälje går Hero Camp skulle det göra Skillnad (38,89%) eller Stor skillnad (50%) på samhället och därmed minska mobbning och utanförskap

Hero´s arbete följer Skollagen Kap 6.800

Syfte

Hero förebygger mobbning, utanförskap och psykisk ohälsa.

Hur

Genom att ge barnen en minnesvärd upplevelse, roliga aktiviteter där de träffar nya vänner lockar vi också fram unga hjältar genom vår utbildning. Vårt fokus är att utbilda åskådaren, som har en avgörande roll i mobbningssituationer. Vår metod ut på att omvandla åskådare till Heroes.
Vi ger barnen en bred kunskap om mobbning och dess effekter. Men framförallt verktyg och vägledning i hur man kan stoppa mobbning.

1c9a7140a26d24e419f9aac492dc74d1


HERO CAMP BESTÅR AV TRE DELAR

1. UTBILDNING

2. AKTIVITETER

3. IDROTT & RÖRELSE

1. Utbildningen BE THE HERO

Under fem utbildningstimmar får barnen kunskap och vägledning till att bli Heroes. 

Vi ger barnen en grundutbildning om vad mobbning faktiskt är och vilka konsekvenser mobbning kan ge för att sedan lära dem hur man stoppar mobbning (Herometoden). Utbildningen ger en kunskapsförhöjning rakt in i medvetandet. Vi bygger upp empati, sympati, mod och medmänsklighet genom föreläsningar, workshops, filmer, rollspel och gruppdiskussioner.

Våra Heroes lär sig använda ”superkrafterna”

 • Modig
 • God
 • Omtänksam
 • Hjälpsam
 • Rättvis
 • Kompisskap

2. Aktiviteter

Vi aktiviteter är roliga och unika. Flera av dessa aktiviteter är något som barnen aldrig provat. 78% av de barn som har gått en Hero Camp ger våra aktiviteter högsta betyg. Dessa aktiviteter är smått unika och är inget som barnen tidigare provat, vilket också gör aktiviteterna roligare för alla. Dvs ingen är bättre än någon annan från start. Genom att ge barnen en rolig upplevelse, får vi deras attention att lyssna och utbildas och därmed kan vi locka vi fram hjälten i hen.

Våra aktiviteter som ni väljer

 • Archery tag – Pilbåge
 • Fornite – Fortnurf
 • Capture The Flag – Pilpåge
 • Bubbleball
 • Mission HERO – Escape room/treasure hunt
 • Dodge Ball
 • Superhero Sumobrottning
 • 5 Kamp – gruppdynamiks grenar
 • Pilbågskubb

3. Idrott & rörelse

Väljer man detta som tillägg under Hero Camp rekommenderar vi också att lägga till alternativ som dans, musik, gymnastik eller annat som lockar fram det icke bollidrottande barnet att också vilja gå Hero Camp.

För att få till dessa aktiviteter under Hero Camp behöver man engagera lokala föreningar i respektive idrott/aktivitet. Föreningarna måste bistå med ledare som skall hålla i idrotten/aktiviteten. Föreningarna kan även behöva låna ut material som bollar, västar och konor om det behövs.

Väljer man att ha idrott så förlängs Hero Camp med 2 extra timmar/dag.


PLANERING & GENOMFÖRANDE

STEG 1 Plats & Logistik

För att kunna bedriva Hero Camp krävs det att det finns:

 • Utbildningssalar/tält för utbildning
 • Stort gräsfält för idrott och aktiviteter
 • Förråd för all aktivitetsutrustning som tillhandahålls av oss
 • Vi tar fram marknadsmaterial och kan vara behjälpliga med marknadsföring, då vi har erfarenhet om hur vi kan ta barnens föräldrar

Utbildningssalarna skall rymma minst 25 barn/sal. Fältet ska kunna ha minst 100 lekande barn samtidigt. Helst skall utbildningssalarna och fältet vara närbelägna.

STEG 2 Hero coach + Hero metoden 2 dagars utbildning

Hero camp behöver bra ledare. Dessa ledare skall utbildas till Hero Coacher och bli barnens förebilder. Helst sker detta i samarbete med det lokala föreningslivet.

Under två heldagar utbildar vi Coacherna i:

 • Vad är mobbning – Grundutbildning kring mobbning och effekter
 • Ledarskapsutbildning – Hur du skapar en trygg miljö för barn
 • Herometoden – Hur mobbning stoppas
 • Hero Camp – Genomgång + inlogg till utbildningssystemet
 • Hero Activity – Regler och genomgång av våra aktiviteter

Hero utbildningen + 5 dagars Hero Camp ger Herocoacherna ett Hero-diplom som dem kan använda till sitt CV m.m och vi blir deras referens.

STEG 3 Utbildningssystemet och lån av utrustning

När betalningen skett skickar vi ut koder/inlogg till utbildningssystemet, som man kommer åt via vår hemsida.
Vi skickar även med all utrustning för alla utomhusaktiviteter som vi har att erbjuda. Den första gången man bedriver en Hero Camp kan det vara lämpligt att ha en av våra projektledare på plats.


Om vi vill ha en Hero Camp vad kostar det?

Det finns olika sätt att genomföra detta på. Men vi ser helst att vi kan arbeta med det lokala föreningslivet, som vi gör i Södertälje, där vi rekryterar våra Herocoacher (de som utbildar barnen tillsammans med oss) från föreningarna. Detta ger också ett stort värde efter Hero Camp, där föreningarna kan anamma våra metoder och att de kan på sikt driva Hero Camp´s på egen hand. Detta är också en mycket kostnadseffektiv lösning, där kommunen eller sponsorer dessutom stöttar föreningarna.

Nedan ser ni vad som ingår.

Prisexempel för en Hero Camp på 150 barn


Logistik och boendekostnad kan tillkomma beroende på vart i Sverige den skall arrangeras


600 kr/barn

Då ingår följande


 • Startkostnad för en ny kommun. Planering och besiktning av område (försvinner år 2)

 • Marknadshjälp och anmälningsformulär, då vi har goda erfarenheter om hur vi kan nå dessa

 • Utbildning av lokala Herocoacher. (använder vi samma personer försvinner även denna kostnad år 2)

 • Planering och schemaläggning av hela veckan

 • Projektledning med två från oss under första Hero Campen (försvinner år 2)

 • Vår hyllade utbildning BE THE HERO till barnen, som är på ca 5 timmar

 • Fem eller sex av våra valfria aktiviteter som ni har under hela veckan

 • Diplom till deltagarna

 • Erhållande av statistik gällande kunskapsutveckling

 • Utskick och sammanställning av en enkätundersökning till deltagarna, som ​ni erhåller

HERO CAMP

Om det finns intresse. Skicka in denna så hör vi av oss så snabbt vi kan