GISSA MOBBARNA 10 min LÄRARINSTRUKTION

Ta fram detta kort och låt alla elever scanna kortet med sin mobil och genomför uppdraget. 

Tiden för uppdraget är 10 minuter.