TOM BERGLING FOUNDATION

Fyll i skolans uppgifter och antal elever som går i mellanstadiet, så skickas HERO BOX och access till plattformen inom 3 arbetsdagar. Utöver den förändring som  ni kommer uppleva, som de andra skolorna bevittnar om, kommer ni också få rådgivning och konsultation efter att skolan gjort BE THE HERO.

 

I det kompletta paketet ingår följande: 

  • En HERO BOX en per skolklass (25 elever)*
  • Licens utbildningsplattformen under 2022 & 2023
  • Bonusuppdragen under licenstiden
  • Diplom till samtliga elever
  • Statistiken från slut-enkäten (en omfattande enkät som samtliga elever gör, som blir ett bra underlag för skolans elevhälsoteam)
  • En timmes genomgång av skolans statistik