STATISTIK FRÅN HERO-BARN

nder våra HERO CAMP´s 2021 så gjorde vi en enkät till samtliga barn som besvarade frågorna sista dagen på utbildningen. 

Tidigare har vi frågat andra barn första dagen och vi kan tydligt se en skillnad att flera barn har sett eller blivit mobbade själva efter att de fött utbildning om vad mobbning är.

Utbildningen visar att mobbning och återkommande kränkningar är vanligare än vad vi först trott.

Nu är denna undersökningen gjord i samband med att vi gjorde ett pilotprojekt för att genomföra utbildningen BE THE HERO. 

  • 131 barn hade anmält sig till HERO CAMP
  • 64 flickor och 67 pojkar
  • Åldrarna 11-13 år

Enligt vår enkät så känner 59% barn andra barn som mobbar.

Det är att via kunskap och diskussioner att få dessa 59% att agera arbeta förebyggande på mobbning, samt att ha kunskap om hur man agerar om mobbning är på väg att inträffa. Vårt arbete i stor grad om åskådarperspektivets roll och hur man genom kunskap kan så gott det går eliminera mobbning. 

Det är viktigt för barn att förstå att om man inte agerar eller tar kraftigt avståend från mobbning, kan man helt ovetande i vissa situationer själv bli medmobbare (medlöpare) eller passiv mobbare.

Vi anser att vikten att lära barnen skillnaden mellan de olika rollerna tydliggör möjligheterna att agera. Till exempel: Om någon bli mobbad och man ler på grund av osäkerhet, så stärker man mobbaren och sänker offret. Man bli en passiv mobbare.

Att få barnen att förstå detta är av yttersta vikt. Att “kväva” kränkningar och mobbning, genom att man i stora grupper vet vad som är rätt eller fel, kommer göra stor skillnad. 

Vi rekommenderar er att titta på utvärderingen av vår utbildning som gjordes i samband med denna enkät. Vad barnen tycker om vår utbildning BE THE HERO.  

Detta är resultatet som vi känner stor stolthet över. Det är de tre nollorna som vi känner är framtiden till att mobbning upphör. Att människor vågar ta ställning, men också att man inte stärker mobbarna och medmobbarna.