Sedan 2018 då HERO startade har vi gjort undersökningar för att först omfånget av mobbning och förstå vilka övningar och aktiviteter som får barn att vilja ändra sitt beteende. Fram tills årsskiftet 2021/2022 har vi utbildat ca 2000 barn (50 000 timmar). Det är detta arbete som ligger till grund för BE THE HERO. 

Under våren 2022 görs ett större test i skolmiljö av BE THE HERO på 21 skolor, med drygt 4000 elever i mellanstadiet, från Malmö i söder till Piteå i norr. Nedanstående frågor kommer varje elev att svara på. Nedan ser ni svaren från ca 600 enkätsvar.  Innan majs utgång skall samtliga skolor vara klara.

SNABBLÄNKAR TILL ELEVERNAS ENKÄTSVAR

ELEVERNA SVARAR OM SINA KUNSKAPER & AGERANDE EFTER BE THE HERO.

OM ALLA BARN I MELLANSTADIET SKULLE GÖRA BE THE HERO SOM DU GJORT. HUR MYCKET TROR DU ATT MOBBNINGEN SKULLE MINSKA DÅ?

KÄNNER DU ATT DU HAR KUNSKAP ATT STOPPA MOBBNING OCH UTANFÖRSKAP?

KOMMER DU ATT BRY DIG MER OM DE SOM ÄR ENSAMMA NU?

HUR MYCKET HAR DU LÄRT DIG OM MOBBNING OCH DESS KONSEKVENSER?

KOMMER DU ÄNDRA DIG OM VAD DU GÖR OCH SÄGER TILL ANDRA, NU NÄR DU VET MYCKET MER OM MOBBNING OCH UTANFÖRSKAP?

KOMMER DU BERÄTTA FÖR EN VUXEN PÅ SKOLAN OM DU SER MOBBNING I FRAMTIDEN?

OM DU SER MOBBNING ELLER KRÄNKNINGAR I FRAMTIDEN. KOMMER DU FÖRSÖKA STOPPA DET PÅ NÅGOT SÄTT, ÄVEN OM DINA VÄNNER ÄR INBLANDADE?

HAR DU SJÄLV VARIT DELAKTIG I ATT MOBBA

HAR DU SJÄLV DELTAGIT I MOBBNING SOM MOBBARE, MEDMOBBARE ELLER PASSIV MOBBARE

VILKEN/ ELLER VILKA ROLLER HADE DU NÄR DU VAR MED OCH MOBBADE?

KÄNNER DU NÅGON SOM HAR MOBBAT?

HAR DU NÅGON GÅNG MÄRKT ATT EN ELEV PÅ SKOLAN KÄNNER SIG ENSAM ELLER UTANFÖR?

HAR DU SJÄLV BLIVIT UTSATT FÖR MOBBNING

HAR DU SJÄLV BLIVIT UTSATT FÖR MOBBNING NÅGON GÅNG?

PÅ VILKA PLATSER ÄGDE MOBBNINGEN RUM?

Det är tydligt att mobbningen inte bara sker på en plats.

HAR DU NÅGON GÅNG STANNAT HEMMA FRÅN SKOLAN PÅ GRUND AV MOBBNING?

NÄR DU BLEV UTSATT FÖR MOBBNING SENAST, NÄR SKEDDE DET?

VILKA TYPER AV MOBBNING HAR DU UTSATTS FÖR?

Det är tydligt att elever upplever flera typer av mobbning.

HAR DU BERÄTTAT FÖR EN VUXEN OM MOBBNINGEN DU SETT ELLER BLIVIT UTSATT FÖR?

BESPARINGAR FÖR SVERIGE NÄR MOBBNINGEN MINSKAR

Diagrammet visar besparingen för samhället i stort. 1% minskning motsvarar 175 000 000 kr