SÖDERTÄLJE KOMMUN

Södertälje Kommun stöttar oss genom att vi får bedriva vår verksamhet i skolor på arenor. De ger oss också stöd för så att vi kan se till att våra lovaktiviteter på somrarna är helt gratis för Södertäljes barn. Se nedan en liten film om hur det kan se ut på en HERO CAMP.