ADRIAN – OPERATION HERO 30 min

FÖRBEREDELSE

  1. Ni skall sitta i era HERO-grupper. 
  2. Ni behöver ha era HERO-kort (roller & mobbningssätt)
  3. Starta filmen