OM BE THE HERO

Se introfilmen ovan som är det första eleverna får se innan BE THE HERO startar.

BE THE HERO – ELEVNÄRA, ROLIGT & LÄRORIKT 

BTH har utvecklats med hänsyn till skolans utmaningar som kostnader, samt tid. Skolorna använder egen personal, sina klassrum och sin utrustning. Det krävs inga introduktioner, föreläsningar eller förberedande seminarium för att göra BTH. Instruktioner får skolan via e-learningplattform och tillsammans med vårt utbildningsmaterial HERO BOX är man redo att starta, med minimala förberedelser.

VILKA KAN ANVÄNDA BE THE HERO?

Utbildningen är utvecklad för elever i årskurs 4, 5 & 6 (i Sverige finns det 3100 skolor, med ca 14 500 skolklasser och 372 000 elever). Flera skolor kommer även prova BE THE HERO på årskurs 7 i närtid.

HUR FUNKAR DET I PRAKTIKEN

 1. Man beställer BE THE HERO Skolpaket på hemsidan (levereras inom en vecka)
 2. Man skapar ett konto på hemsidan (tar ca 1 minut)
 3. Skolan planerar in 5-heltimmar under 2-3 veckor
 4. Inför varje lektion läser den som leder lektionen lärarinstruktionerna
 5. Med HERO BOX är det bara starta BTH i hur man förebygger mobbning och utanförskap

Startsträckan är extremt kort, då hela utbildningen är byggd så att instruktionerna sker i filmerna eller i uppdragen själva. De lektioner som behöver större insatser av utbildarna beskrivs tydligt i lärarinstruktionerna.

VAD LÄR SIG ELEVERNA?

 • Vad mobbning egentligen är
 • Mobbningens olika roller
 • Typerna av mobbning
 • Konsekvenserna av mobbning
 • Förståelse om sin egen medverkan och påverkan
 • Lösningar på hur man förhindrar att mobbning sker
 • Kunskap om barnens egna goda superkrafter=egenskaper
 • Hur man är inkluderande i stället för exkluderande

 

VAD GER UTBILDNINGEN FÖR DIREKTA EFFEKTER?

 • Omedelbar minskad mobbning, kränkningar, bråk och konflikter
 • BTH skapar ett gemensamt språk som gör att alla elever och lärare kan prata och förstå varandra
 • Eleverna förstår sin egen och andras roll i olika situationer
 • Flera blir HERO´r och står upp för de som behöver stöd
 • Bättre sammanhållning i klassen tack vare en snällare miljö
 • En finare dialog mellan elever och lärare
 • Mobbning som synliggörs och kan bearbetas
 • Skolan får statistik om elevernas egna erfarenheter av mobbning, samt vetskap hur de är villiga att förändra sina beteenden 

VAD BEHÖVER VÅR SKOLA FÖR ATT STARTA BE THE HERO?

 • BE THE HERO-skolpaket (license utbildningsplattformen och 3 st HERO BOX)
 • Personal på skolan som skall guida eleverna genom utbildningen
 • En skolsal som har en projektor med högtalare
 • Eleverna behöver ha antingen: Ipads, Chrombooks, mobiltelefoner eller liknande

HUR GÅR VILKA BÖR HÅLLA I UTBILDNINGEN?

Enligt skolorna som själva arbetet med BTH anser att för att få maximal effekt av utbildningen bör det vara två som håller i BTH och gärna en kombination av lärare/mentor tillsammans med kurator/skolsköterska/elevcoach. Det är viktigt någon känner eleverna och klassen bra. Detta för att lärare/mentor kan dela in eleverna i ”smarta” grupper. Detta kanske inte låter komplicerat men när eleverna skall arbeta med ”jobbiga” frågeställningar är gruppens sammansättning a och o. Vi ger nedan två exempel:

 • En grupp som innehåller en mobbare och dess offer skapa en svår arbetsmiljö för grupparbetet.
 • Även elever som är ensamma får här en möjlighet att komma in i gemenskapen om gruppens sammansättning är väl genomförd.

Kurator/skolsköterskan/elevcoach roll är otroligt viktig. Dels för att tydliggöra vilka personer som eleverna skall prata gällande dessa frågor och dels vara ett stöd för lärare/mentor och eleverna under själva utbildningen, som kommer att skapa starka känslor, både hos personal och elever.

I de mest framgångsrika skolorna har arbetet letts av kurator/skolsköterska/elevcoach. En annan fördel är också att de som leder arbete, kan proceduren för utbildningen och således behöver lärarna inte förbereda sig inför varje lektion.   

Facebook
Twitter
LinkedIn