OM BE THE HERO

BE THE HERO involverar eleverna i skolans förebyggande arbete mot utanförskap och mobbning, på ett nytänkande sätt. Skolan får ett färdigt och självinstruerande material som är enkelt att utföra tillsammans med eleverna. Via QR-koder, modern teknik, spännande filmer och en spelkänsla, genomför klassen varierande uppdrag & övningar. Med nya kunskaper & insikter förändras elevernas beteenden snabbt, som bidrar till en finare gemenskap, trivsel och skolmiljö.

Introfilmen eleverna får se innan BE THE HERO startar.

Facebook
Twitter
LinkedIn