OM BE THE HERO

Se introfilmen som är det första eleverna får se innan BE THE HERO startar för att de skall förstå vad det handlar om.

BE THE HERO involverar eleverna i skolans förebyggande arbete mot utanförskap och mobbning, på ett nytänkande sätt. Skolan får ett färdigt och självinstruerande material som är enkelt att utföra tillsammans med eleverna. Via QR-koder, modern teknik, spännande filmer och en spelkänsla, genomför klassen varierande uppdrag & övningar. Med nya kunskaper & insikter förändras beteenden snabbt, där barn väljer att bli HEROES, som bidrar till en finare gemenskap, trivsel och skolmiljö. Utbildningen är anpassad för mellanstadiet. Under 2025 kommer BE THE HERO för lågstadiet också.

Facebook
Twitter
LinkedIn