Kamera

Vi vill att du skall göra filmer som gör att att människor börjar tänka om hur man är mot varandra. Se de två filmerna bredvid som inspiration. Filmen skall vara mellan 15-90 sekunder. Filmen skall inte ha någon bakgrundsmusik så vi kan redigera i den. Tänk på att prata med känsla och tydlighet och utan störande ljud.

De klipp som vi kommer att använda kommer vi betala ut en ersättning utöver den lön som ni har får.

De bästa bidraget i varje fråga får 500 kr och alla andra bidrag som vi väljer att använda oss av får 250 kr för filmen. 

Juryn består av Johan, Nahir, Emma, Andreas och Lotta.

FRÅGORNA SOM NI KAN VÄLJA ATT GÖRA FILMER PÅ

 1. Om du dog igår, hur vill du att din familj och dina klasskamrater skulle komma ihåg dig
 2. Berätta det finaste en vän någonsin har sagt till dig när du mår dåligt?
 3. Vad skulle du säga till din vän som mår dåligt som nästan har gett upp hoppet?
 4. Vad och hur skulle du kunna säga till din vän som är elak mot andra?
 5. Varför är det viktigt att prata om känslor?
 6. Kan man dölja hur man mår?
 7. Vilka frågor kan man ställa till någon som man tror mår dåligt?
 8. Hur skulle du beskriva en bra kompis
 9. Vad beskriver en dålig kompis
 10. Vad skulle du ge dig själv för råd om hur du skulle bete sig mot varandra när du började skolan i lågstadiet?
 11. Beskriv en vuxen som gjort en skillnad under din skoltid?