HITTA ER SKOLKOD

Då vi kommer arbeta med hundratal skolklasser har vi byggt upp ett system som gör att ni använder er skolkod för att vi skall kunna ge era elevers enkätsvar. Sök nedan er skola och skriv upp den på tavlan när eleverna gör enkäter. 

HITTA ER SKOLKOD