HITTA ER SKOLKOD

Då vi kommer arbeta med väldigt många skolor har vi valt att använda skolornas enhetskod för att skall kunna ge er era elevers enkätsvar. Sök nedan er skola och skriv upp den på tavlan så eleverna skriver in den när eleverna de gör enkäterna.