HERO-BREVET

Jag vill tipsa om BE THE HERO

Din hälsningsfras som du skriver i rutan ovan 

Jag är vårdnadshavare till Barnens eller barnens namn (ange gärna klassen de går i också)

Överallt i Sverige mår barn allt sämre psykiskt. Jag och min familj är orolig över detta och vill att våra barn får ett bättre stöd. En stor anledning är att mobbningen ökar lavinartat, vilket är den största anledning till att barn mår sämre. Nya siffror visar att över 140 000 barn mobbas systematiskt varje år och att ca 230 000 barn kommer uppleva mobbning i någon form det kommande året. Det är hemska siffror. Som förälder är man orolig att barn väljer att stanna hemma från skolan, vilket dom kommer få bestående negativa effekter i vuxenlivet. Andra ser ingen annan utväg att undkomma mobbningen och tar sitt liv.

Jag har valt att skicka detta till dig för att jag vet att det finns en utbildning som heter BE THE HERO, som fungerar. Jag skickar med om vad BE THE HERO handlar som är taget från deras hemsida.

“BE THE HERO involverar eleverna i skolans förebyggande arbete mot utanförskap och mobbning på ett nytänkande sätt. Skolan får ett färdigt material som är enkelt att utföra tillsammans med eleverna. Via QR-koder, modern teknik och interaktiva filmer, genomför klassen varierande uppdrag, rollspel och diskussionsövningar. Med nya kunskaper och insikter förändras beteenden snabbt, där barn börjar förstå vikten av goda egenskaper och att bli HEROES. Detta leder till en finare gemenskap, trivsel och skolmiljö.” 

Om man läser deras statistik kommer 95% av de som gjort utbildning kommer barnen bry sig mer om varandra. Jag vet att resurserna är knappa i skolan, men något som är helt fantastiskt är de som utvecklat detta ger bort utbildningen till skolor i Sverige. Detta betalas av fonder, stiftelser och företag.

Jag som medmänniska och som har barn som går i den skolan där du arbetar tycker att ni borde kolla på detta. Gå in och anmäl vår skola så kanske våra barn kan få denna utbildning. Jag skickar med länken https://www.heroofthetalk.se

Hoppas att ni anmäler er och tar vara på denna möjlighet!

Ditt för och efternamn som du skriver i rutan