FÖRELÄSNINGAR

NAHIR OYAL FÖRELÄSER OM HEROMETODEN

Nahir Oyal som är en av grundarna till Hero Of The Talk föreläser om våra metoder för att stävja mobbning. Även hur man som grupp kan skapa en vardag, som ser till att man ser till att alla mår bra. Föreläsningarna finns för skolor, klasser och idrottslag. Föreläsning som är en övergripande presentation om hur vi gör för att stävja mobbning och utanförskap. Denna lämpar sig för stora grupper.

Kostnad

En föreläsning vid ett tillfälle 2500 kr

Fem föreläsningar under sammanhängande vecka 9 500 kr