Vad du upplevt och tycker
Basinfo

Skriv in koden för att göra detta uppdrag*

Skriv in koden för att göra detta uppdrag*

I vilken årskurs går du?*

I vilken årskurs går du?*

Jag är:*

Jag är:*

Om mobbning

Har du blivit utsatt för mobbning någon gång?*

Har du blivit utsatt för mobbning någon gång?*

På vilken eller vilka platser har mobbningen ägt rum? *

På vilken eller vilka platser har mobbningen ägt rum? *

Vem eller vilka har mobbat dig?*

Vem eller vilka har mobbat dig?*

När blev du utsatt för mobbning senast?*

När blev du utsatt för mobbning senast?*

Har du stannat hemma från skolan någon gång på grund av mobbning?

Har du stannat hemma från skolan någon gång på grund av mobbning?

Vilken mobbning har du varit med om?

Vilken mobbning har du varit med om?

Har du känt att personer som sett mobbningen har försökt stoppa den?

Har du känt att personer som sett mobbningen har försökt stoppa den?

Har du sett eller hört någon annan bli mobbad?

Har du sett eller hört någon annan bli mobbad?

Till vem har du berättat om mobbningen?

Till vem har du berättat om mobbningen?

Varför har du inte berättat för en vuxen om mobbningen?

Varför har du inte berättat för en vuxen om mobbningen?

Känner du någon som mobbat andra?

Känner du någon som mobbat andra?

Har du själv varit med och mobbat, som passiv mobbare, medmobbare eller mobbare?

Har du själv varit med och mobbat, som passiv mobbare, medmobbare eller mobbare?

Vilka eller vilken roll hade du när du var involverad i mobbning?

Vilka eller vilken roll hade du när du var involverad i mobbning?

Om alla barn i mellanstadiet skulle göra BE THE HERO som du. Tror du att mobbningen skulle minska?

Om alla barn i mellanstadiet skulle göra BE THE HERO som du. Tror du att mobbningen skulle minska?

Förändringen

Question

Question

Har du berättat för mobbningen till en vuxen?

Har du berättat för mobbningen till en vuxen?

Har du någon gång märkt att en elev känner sig ensam i skolan?

Har du någon gång märkt att en elev känner sig ensam i skolan?

Om du ser mobbning i framtiden. Kommer du försöka stoppa det på något sätt även om dina vänner är inblandade?

Om du ser mobbning i framtiden. Kommer du försöka stoppa det på något sätt även om dina vänner är inblandade?

Kommer du berätta för en vuxen på skolan om du ser mobbning i framtiden?

Kommer du berätta för en vuxen på skolan om du ser mobbning i framtiden?

Kommer du bry dig mer om de som är ensamma nu?

Kommer du bry dig mer om de som är ensamma nu?

Om utbildningen

Question

Question

Har du något du vill säga till oss som utvecklat BE THE HERO?

Har du något du vill säga till oss som utvecklat BE THE HERO?

Vilken två superkrafter kommer du använda mest?

Vilken två superkrafter kommer du använda mest?

Vilka tre (3) uppdrag var roligast att göra?

Vilka tre (3) uppdrag var roligast att göra?

Vilka tre (3) uppdrag var mest lärorika?

Vilka tre (3) uppdrag var mest lärorika?

Kommer du att ändra dig om vad du gör och säger till andra när du vet så mycket om mobbning?

Kommer du att ändra dig om vad du gör och säger till andra när du vet så mycket om mobbning?

Hur mycket har du lärt dig om mobbningens roller, typer och konsekvenser?

Hur mycket har du lärt dig om mobbningens roller, typer och konsekvenser?

Har BE THE HERO givit dig ökad kunskap om hur man kan stoppa mobbning och utanförskap?

Har BE THE HERO givit dig ökad kunskap om hur man kan stoppa mobbning och utanförskap?