BE THE HERO

- BE THE HERO -
Heroes aren't born, they're made.

BE THE HERO (BTH) är en interaktiv, spännande, rolig och lärorik utbildning, som skapar förebilder som förebygger mobbning och utanförskap. 

Bakgrund: Vår första utbildning skedde under sommaren 2018. Därefter har vi utbildat närmare 2000 barn och löpande utvecklat vår utbildning. Utbildningen sjösattes sommaren 2021 under två HERO CAMPS i Södertälje, för att sedan provas i skolmiljö av Rosenborgskolan och Wasaskolan. Resultaten blev häpnadsväckande bra för skolorna, precis som vi hoppades. 

Nu under Q1 2022 kommer söker vi ett 20-tal skolor sprida över Sverige som skall prova BE THE HERO, för att sedan efter sommaren 2022 spridas i hela Sverige.

BTH är utvecklad så att man som skola inte behöver några förberedande kunskaper. Allt sköts via vår LMS-plattform, med färdiga övningar, filmer, frågor och guider till barnen. Det som behövs är vårt OPERATION HERO-package som innehåller150 spelkort inför grupparbetena. Dessa är ryggraden i BTH.

BE THE HERO är utvecklad för barn mellan 10-15 år. Utbildningen tar 5 timmar. Längst ner på denna sida presenteras utbildningen och dess olika delar.

 • Man behöver är en dator, en projektor, Ipads eller mobiltelefoner
 • Inloggning på vår utbildningsplattform
 • OPERATION HERO-package

Nedan presenteras resultatet av den enkät som samtliga barn gjorde efter utbildningen. Ni ser också enkätsvaren om våra övningar.

Innehållsförteckning

Utmaningen

Alla skolor i Sverige som lyder under skollagen skall vara fria från kränkande behandling, mobbning och diskriminering. Utmaningen är att mobbning ofta förblir oupptäckt för lärare och skolpersonal.

Som ung känner man att det är väldigt viktigt att vara en del av gruppen. En elev som ser att mobbning sker kan vara rädd att det finns en risk för att själv bli mobbad eller hamna utanför gruppen. På grund av ovetskap och okunskap om mobbning eller att veta hur man kan agera förblir ofta barn passiva i mobbningssituationer.

 

 1. Utbildning och kunskap

Alla skolor i Sverige som lyder under skollagen skall vara fria från kränkande behandling, mobbning och diskriminering. Men utmaningen är att mobbning ofta förblir oupptäckt för lärare och skolpersonal. För att kunna förebygga mobbning behöver man även ge barnen kunskap om mobbning och vilka konsekvenser mobbning har.

BE THE HERO(BTH) är ett äventyr/utbildning som ger barnen kunskap rakt in i medvetandet. Via interaktiva filmer, uppdrag, teater och olika spännande övningar som är elevnära skapar vi en miljö och ett språk som alla kan förstå. BTH är ett spännande, lärorikt och roligt äventyr som väcker känslor och skapar en bättre gruppdynamik.

 

 1. Att vilja bli en Hero

Vi är fokuserade på åskådarperspektivet. Man behöver inte kunna flyga, skjuta spindelnät, eller vara snabb som blixten för att bli en HERO.

Som ung känner man att det är väldigt viktigt att vara en del av gruppen. En elev som ser att mobbning sker kan vara rädd att det finns en risk för att själv bli mobbad eller hamna utanför gruppen. Vår modell bygger på att man som individ skall våga agera för att rädda både den som blir utsatt, men även den som utsätter andra, samt förbättra gruppens normer. Via BTH får barnen konkreta verktyg, anvisningar och tips på hur man som individ kan agera på olika sätt för att förebygga mobbning och utanförskap utan att känna rädsla för att själv hamna utanför, snarare att man blir en omtyckt HERO.

En Heroes agerande lönar sig och sprider sig som ringar på vattnet.

HEROFIERING

Med kunskap och förståelse av konsekvens, ändrar barn sitt sätt att vara. Att tydligt veta vad som är rätt eller fel gör att barn kan ta ställning och även agera. 

Mobbare är som en eld, så länge medmobbare/medlöpare och passiva mobbare slänger in tändvätska och ved fortsätter det. Om de passiva mobbarna och medmobbare, blir påminde om att det som sker är fel, kommer mobbaren att tappa sina följare. Finns inte denna stöttning runt mobbaren, så självdör mobbningen i många fall. 

Vi tar också upp kränkningarna som ofta inte upplevs av barn själv som mobbning. Det är viktigt att vara tydlig att inga kränkningar accepteras.

Be The Hero´s mål är att skapa unga förebilder, som säkerställer en bra gruppdynamik, där man kan prata hög som lågt, med samtal barnens positiva sidor där utanförskap skall förhindras.

RESULTATET ENLIGT BARNEN EFTER LANSERING AV BE THE HERO

HUR MYCKET HAR DU LÄRT DIG OM MOBBNING OCH HUR MAN STOPPAR DEN?

Heroes aren't born, they're made.

Med vår utbildning kan vi i praktiken eliminera mobbning, genom att göra barnen till Heroes. Inte nog med att det kommer leda till minskat utanförskap så blir bieffekten flera barn med bra värderingar, en varmare skolmiljö, bättre sammanhållning och mer tid för skolarbete.

OM ALLA BARN I MELLANSTADIET SKULLE GÅ DEN UTBILDNING DU GJORT, HUR MYCKET AV MOBBNINGEN SKULLE FÖRSVINNA TROR DU?

VILKA TRE SUPERKRAFTER ÄR DU MEST OCH SOM DU TROR ATT DU KOMMER ANVÄNDA MEST?

Barnen fick välja tre superkrafter var

I vår utbildning arbetar vi med våra fem superkrafter som finns i varje barn. Vi vill få barnen att själv inse sin egen förutsättning att göra skillnad.

BARNENS RECENSIONER OM VÅRA UTBILDNING OCH ÖVNINGAR

Samtliga barn som gått vår utbildning har betygsatt våra övningar utifrån hur ROLIG och LÄRORIK de var. Skalan är från 1-5, där 1 är lägst betyg och 5 är högsta betyg. 

ÄPPLET

Övningens syfte är att få barnen att förstå mobbningens konsekvenser och skapa empati.

Snittbetyg ROLIG 3.9 av 5

Snittbetyg LÄRORIK 4.2 av 5

ÄPPLET är en övning som innehåller fyra (4) olika delar

 • Övningen innehåller två äpplen, där det ena äpplet blir uppskattat och det andra äpplet mobbad, via ord eller nätmobbning (QR-kod)
 • Sedan ser vi en film när äpplet blir mobbad ocj höra och se vad barn har skrivit och sagt
 • Barnen får se hur Äpplet mår och konsekvenserna av mobbningen av Äpplet
 • Diskussion om Äpplet kan bli helt igen

MOBBNING & KONSEKVENS

Övningens syfte är att få barnen att förstå mobbningens konsekvenser och skapa empati. Denna övning är vår mest känslosamma. 

Snittbetyg ROLIG 3.4 av 5

Snittbetyg LÄRORIK 4.3 av 5

HITTA MOBBARE & RESULTAT är en övning som innehåller fyra (4) olika delar

 • Barnen får scanna en QR-kod, där de skall hitta barn som de tror ha mobbat andra barn (de har 10 minuter på sig)

 • Barnen får se resultatet av vad de trott, samtidigt som vi diskuterar om varför de bara utifrån ett utseende valt just dessa barn

 • Barnen får därefter se en film, som visar att samtliga barn varit mobbade och där de valt den absolut sista utvägen för att komma bort från mobbningen

 • Diskussion om hur barnen känner kring detta

OPERATION HERO

Övningens syfte är att lära barnen om de olika typerna av mobbning, samt vilka roller som finns. Här övar barnen på Superkraften Uppmärksam. dvs att se vad som händer. Detta är en av övningarnas i särklass viktigaste lärande är när och vilka roller man kan förändra. Dvs hur man kan vända Passiva mobbare till HEROES. Kunskapen för ett barn att förstå att om någon blir mobbad och att man själv ler, så har man med automatik blivit en passiv mobbare. 

Snittbetyg ROLIG 4.1 av 5

Snittbetyg LÄRORIK 4.3 av 5

OPERATION HERO består av fyra (4) olika delar. Detta är en gruppövning (4 & 4) och här använder man OH-korten, som syns på bild. Övningarna är lite som Kluedo, man använder korten för att hitta lösningar. Ett kul och fantastiskt lärande.

 • Barnen får se två olika filmer, vid olika tillfällen (5 min) som handlar om mobbningssituationer

 • Barnen skall lista ut vilka roller de olika personerna har och vad för typ av mobbning som sker vid olika tillfällen och vem som kunde ha agerat. Här använder de QH-korten, som innehåller all information för att lösa uppdraget

 • Barnen scannar en QR-kod för att få upp frågorna och uppdraget. De kryssar in sin grupps svar i sin mobil och ser vilka som är duktigast

TEATERN

TEATERN´S syfte är att lära barnen om de olika typerna av mobbning, samt vilka roller som finns. Här övar barnen på Superkraften Uppmärksam.  Här måste man verkligen hålla tungan rätt i min för att kunna skilja på medmobbare, passiva mobbare och åskådare. Att en min eller något litet, kan få stor betydelse.

Snittbetyg ROLIG 4.6 av 5

Snittbetyg LÄRORIK 4.4 av 5

TEATERN är en gruppövning där åtta (6-8) barn får ett uppdrag att spela ett mobbningsscenario. Här använder man OH-korten, som syns på bild. Ett kul och fantastiskt lärande. Grupperna har 20 minuter på att skapa Teatern och öva innan föreställningen drar igång!

 • Gruppen får ett uppdrag genom att scanna en QR-kod och ange en kod. Där ser de ett manus, samt de OPERATION HERO-kort de skall använda i pjäsen. 

 • Totalt är det mellan 6-8 kort med i varje pjäs

 • Med manuset och korten skall de skapa en teaterpjäs på max 5 minuter.

 • Korten förklarar vilken typ av mobbning som sker och vilka roller som är inblandade

 • Barnen måste få med alla kort i sin pjäs, som de fått via uppdraget när de framträder inför klassen

 • Efter att ha visat upp sin Teater inför klassen skall de andra grupperna nu försöka hitta alla kort man har haft med i Teatern.

 • För varje kort som gissas rätt ges det 1 poäng till gruppen som spelade, men också 1 poäng till den grupp som gissade rätt 

 • Efter att alla spelat upp sina rollspel skall klassen rösta fram vilken Teater som var bäst. 2 extra poäng tilldelas vinnaren (man får inte rösta på sin egna grupp)

FYRA FÄRGER

FYRA FÄRGER´S syfte är att barnen snabbt måste fatta mellan olika svåra beslut. Att arbeta med ett konsekvenstänk, samt att man får tänka på hur man kan och bör agera.

Snittbetyg ROLIG 4.4 av 5

Snittbetyg LÄRORIK 4.4 av 5

FYRA FÄRGER är en övning som kräver snabb tankeverksamhet. Här får barnen 10 sekunder på sig att ge ett svar genom att välja en färg som står för ett påstående eller svar. består av fyra (4) olika delar. Det är bra att barnen hör varandra resonera kring dessa frågor.

 • Totalt sett är det ca 25 påståenden de måste ta ställning till

 • När barnen ser påståendet på projektorskärmen har de 10 sekunder på sig att välja den färg de anser är deras val

 • När 10 sekunder går, så räknar läraren/Hero Coachen upp till 3 och då sätter alla barn upp sin färg i pannan

 • Efter varje påstående så ställer läraren följdfrågor om de olika valen och varför barnen gjorde detta val

 • Viktigt att de som har “lite” mindre empatiska svar, får förklara sig

 • Exempel kan vara detta med vänner. Vilka vänner och vad är en bra vän

RYKTET

RYKTETS syfte är att barnen förstår vikten av att inte sprida rykten. Rykte är oftast början på att kränkning och därmed mobbning startar. Här får barnen själv se hur något som sägs kan förvridas. Efter Ryktena diskuterar man om vikten att inte sprida dom.

Snittbetyg ROLIG 4.1 av 5

Snittbetyg LÄRORIK 4.3 av 5

uppdrag-02

RYKTET är en övning som visar hur något som sägs kan och kommer förändras. 

 • Läraren har ett kort med fyra (4) olika QR-koder. Varje QR-kod innehåller en ljudfil med ett rykte

 • Läraren tar med sig eleven som är först i klasslistan ut i korridoren och scannar med sin telefon, så eleven får höra detta rykte

 • Läraren går ut och därefter får eleven som står som nummer två i klasslistan gå ut och lyssna på ryktet av den första eleven som går in. Sedan fortsätter det så tills alla elever är klara  

 • När alla elever gjort detta skall den sista eleven redovisa ryktet för sina klasskamrater, därefter spelas det rykte som den första eleven hörde

 • Därefter förs en diskussion enligt färdiga frågor kring rykten och konsekvensen, samt om man någonsin skall sprida rykten vidare

 • I slutet går läraren igenom hur man på ett enkelt sätt kan stoppa ett rykte, genom att fråga: Är det sant, snällt eller nödvändigt?

SKOLPAKET BE THE HERO

I varje paket för en skolklass ingår följande:

 1. Login till den digitala utbildningen BE THE HERO, som innehåller:
 2. Filmer
 3. Lektioner
 4. Övningar
 5. Kursmaterial
 6. Interaktiva övningar
 7. Prov
 8. Lärarkortet Mobba Äpplet
 9. Lärarkortet Teatern
 10. Lärarkortet Rykte

 • I varje Klasspaket finns det 7 stycken uppsättningar med gruppkorten:

Mobbningens roller

 • Hero
 • Mobbare
 • Medmobbare
 • Passiv mobbare
 • Åskådare
 • Vuxna
 • Offer

Typer av mobbning

 • Fysisk mobbning
 • Verbal Mobbning
 • Psykisk mobbning
 • Nätmobbning

Superkrafter

 • Modig
 • Godhjärtad
 • Bra Kompis
 • Rättvis
 • Uppmärksam
 • 30 st kort för övningen Fyra färger

KONTAKTA OSS

Vill ni ha kontakt avseende vår utbildning och möjligheterna att inleda ett samarbete. Fyll i detta formulär så hörs vi av oss skyndsamt.