BE THE HERO – INFO

Denna introfilm får eleverna titta på innan utbildningen startar.

BE THE HERO (BTH) är ett färdigt paket för skolans lagstadgade arbete mot mobbning, kränkningar och utanförskap. BTH tar fem timmar att genomföra och förändringen sker omedelbart. På ett roligt och lärorikt sätt gör eleverna olika uppdrag, film-spel, interaktiva klurigheter, teater & Quizzes, som lockar fram empati och goda egenskaper.
Ofta sker arbetet i grupp och i vissa delar individuellt. BTH består av två pusselbitar:

 • E-plattformen där utbildningen med övningar finns, plattformen är navet i utbildningen. 
 • HERO BOX innehåller 131 kort med kunskap och uppdrag. En låda är för en skolklass. 

Sveriges skolor lyder under skollagen och ska vara fria från kränkande behandling, mobbning och diskriminering. De ska aktivt arbeta med att förebygga och åtgärda kränkningar. Med tanke på att mobbning ofta sker i vuxnas frånvaro, krävs det även att involvera eleverna för att arbetet mot mobbning ska bli framgångsrikt. 

Vi har tagit fram ett skolpaket med färdiga lektioner och övningar, som ger eleverna ökad kunskap som involverar dem i det förebyggande arbetet mot mobbning och utanförskap. På ett nytänkande och lärorikt sätt får eleverna tillsammans arbeta med våra HERO-kort, olika övningar och filmspel. Eleverna lär sig om mobbningens roller, förfarande och konsekvenser. De lär sig också om de superkrafter de har inom sig, som kan göra skillnad imorgon och få en positiv betydelse för livet. Med nya kunskaper och insikter väljer elever att förändra sina beteenden och blir en HERO, som verkar för en mer inkluderande, varmare och rättvisare värld. 

Innehållsförteckning

SNABBA FRÅGOR & SVAR OM BE THE HERO

VILKEN ÄR MÅLGRUPPEN?

 • 372 476 elever i årskurs 4, 5 & 6, (provas även på årskurs 7 & 8)
 • Fördelade på 4785 mellanstadieskolor i ca 14 500 skolklasser

VAD BEHÖVS FÖR ATT STARTA BE THE HERO?

 1. Beställa HERO BOX till din skola. HERO BOX innehåller HERO-kort som och är laddade med kunskap, uppmaningar och uppdrag.
 2. Tillgång till BTH-plattform, där utbildningen och övningarna finns.
  Att skapa ett konto tar 30 sekunder och gå igenom BTH (ca 1 tim).
 3. Skolans personal, projektor, eleverna har Ipads, Chrombooks eller mobiltelefoner. BTH kräver inga större tekniska kunskaper.
  5 timmar lektion med eleverna, som fördelas under två veckor.

VEM KAN HÅLLA I UTBILDNINGEN?
Skolorna väljer själv. Det kan vara lärare, mentor, skolsköterska eller elevcoach. Det viktiga är att man känner eleverna och kan prata om de känslor och tankar som skapas. En bra mix kan vara en mentor/lärare och någon från elevhälsoteamet.

VAD LÄR SIG ELEVERNA?

 • Mobbningens roller, typerna av mobbning och konsekvens
 • Kunskap om sin egen medverkan och påverkan
 • Olika lösningar på hur man förhindrar mobbning
 • Kunskap om barnens egna goda egenskaper/superkrafter
 • Hur man är inkluderande istället för exkluderande

Vad har utbildningen för direkta effekter?

 • Flera elever tar rollen HERO och står upp för de som behöver stöd
 • Omedelbar minskad mobbning, kränkningar, bråk och konflikter
 • Bättre sammanhållning, en snällare miljö och lyckligare barn
 • Bättre sammanhållning mellan lärare och elever
 • Ett gemensamt språk har skapats
 • Mobbning som sker eller skett synliggörs och kan bearbetas
 • Skolan får statistik om elevernas erfarenheter och framtida beteende
 • Eleverna känner igen andras och sin egen roll i olika situationer

VAD ELEVERNA TYCKER OM VÅRA UPPDRAG OCH ÖVNINGAR

Samtliga barn som gått vår utbildning har betygsatt våra övningar utifrån hur ROLIG och LÄRORIK de var. Skalan är från 1-5, där 1 är lägst betyg och 5 är högsta betyg. 

ADRIAN & REBECCA

Övningens syfte är att lära barnen om de olika typerna av mobbning, samt vilka roller som finns. Här övar barnen på Superkraften Uppmärksam. dvs att se vad som händer. Detta är en av övningarnas i särklass viktigaste lärande är när och vilka roller man kan förändra. Dvs hur man kan vända Passiva mobbare till HEROES. Kunskapen för ett barn att förstå att om någon blir mobbad och att man själv ler, så har man med automatik blivit en passiv mobbare. 

Snittbetyg ROLIG 4.1 av 5

Snittbetyg LÄRORIK 4.3 av 5

OPERATION HERO består av fyra (4) olika delar. Detta är en gruppövning (4 & 4) och här använder man OH-korten, som syns på bild. Övningarna är lite som Kluedo, man använder korten för att hitta lösningar. Ett kul och fantastiskt lärande.

 • Barnen får se två olika filmer, vid olika tillfällen (5 min) som handlar om mobbningssituationer

 • Barnen skall lista ut vilka roller de olika personerna har och vad för typ av mobbning som sker vid olika tillfällen och vem som kunde ha agerat. Här använder de QH-korten, som innehåller all information för att lösa uppdraget

 • Barnen scannar en QR-kod för att få upp frågorna och uppdraget.

ÄPPLET

Övningens syfte är att få barnen att förstå mobbningens konsekvenser och skapa empati.

Snittbetyg ROLIG 3.9 av 5

Snittbetyg LÄRORIK 4.2 av 5

ÄPPLET är en övning som innehåller fyra (4) olika delar

 • Övningen innehåller två äpplen, där det ena äpplet blir uppskattat och det andra äpplet mobbad, via ord eller nätmobbning (QR-kod)
 • Sedan ser vi en film när äpplet blir mobbad och höra och se vad barn har skrivit och sagt
 • Barnen får se hur Äpplet mår och konsekvenserna av mobbningen av Äpplet
 • Diskussion om Äpplet kan bli helt igen

MOBBARNA

Övningens syfte är att få barnen att förstå mobbningens konsekvenser och skapa empati. Denna övning är vår mest känslosamma. 

Snittbetyg ROLIG 3.4 av 5

Snittbetyg LÄRORIK 4.3 av 5

HITTA MOBBARE & RESULTAT är en övning som innehåller fyra (4) olika delar

 • Barnen får scanna en QR-kod, där de skall hitta barn som de tror ha mobbat andra barn (de har 10 minuter på sig)

 • Barnen får se resultatet av vad de trott, samtidigt som vi diskuterar om varför de bara utifrån ett utseende valt just dessa barn

 • Barnen får därefter se en film som är väldigt känslosam

 • Diskussion om hur barnen känner kring detta

TEATERN

TEATERN´S syfte är att lära barnen om de olika typerna av mobbning, samt vilka roller som finns. Här övar barnen på Superkraften Uppmärksam.  Här måste man verkligen hålla tungan rätt i min för att kunna skilja på medmobbare, passiva mobbare och åskådare. Att en min eller något litet, kan få stor betydelse.

Snittbetyg ROLIG 4.6 av 5

Snittbetyg LÄRORIK 4.4 av 5

TEATERN är en gruppövning där åtta (6-8) barn får ett uppdrag att spela ett mobbningsscenario. Här använder man OH-korten, som syns på bild. Ett kul och fantastiskt lärande. Grupperna har 20 minuter på att skapa Teatern och öva innan föreställningen drar igång!

 • Gruppen får ett uppdrag genom att scanna en QR-kod och ange en kod. Där ser de ett manus, samt de OPERATION HERO-kort de skall använda i pjäsen. 

 • Totalt är det mellan 6-8 kort med i varje pjäs

 • Med manuset & korten skall de skapa en teaterpjäs på max 5 minuter

 • Korten förklarar vilken typ av mobbning som sker och vilka roller som är inblandade

 • Barnen måste få med alla kort i sin pjäs, som de fått via uppdraget när de framträder inför klassen

 • Efter att ha visat upp sin Teater inför klassen skall de andra grupperna nu försöka hitta alla kort man har haft med i Teatern.

 • För varje kort som gissas rätt ges det 1 poäng till gruppen som spelade, men också 1 poäng till den grupp som gissade rätt 

 • Efter att alla spelat upp sina rollspel skall klassen rösta fram vilken Teater som var bäst. 2 extra poäng tilldelas vinnaren (man får inte rösta på sin egna grupp)

MITT VAL

MITT VAL´S syfte är att barnen snabbt måste fatta mellan olika svåra beslut. Att arbeta med ett konsekvenstänk, samt att man får tänka på hur man kan och bör agera.

Snittbetyg ROLIG 4.4 av 5

Snittbetyg LÄRORIK 4.4 av 5

MITT VAL är en övning som kräver snabb tankeverksamhet. Här får barnen 10 sekunder på sig att ge ett svar genom att välja en färg som står för ett påstående eller svar. består av fyra (4) olika delar. Det är bra att barnen hör varandra resonera kring dessa frågor.

 • Totalt sett är det ca 25 påståenden de måste ta ställning till

 • När barnen ser påståendet på projektorskärmen har de 10 sekunder på sig att välja den färg de anser är deras val

 • När 10 sekunder går, så räknar läraren/Hero Coachen upp till 3 och då sätter alla barn upp sin färg i pannan

 • Efter varje påstående så ställer läraren följdfrågor om de olika valen och varför barnen gjorde detta val

 • Viktigt att de som har “lite” mindre empatiska svar, får förklara sig

 • Exempel kan vara detta med vänner. Vilka vänner och vad är en bra vän

RYKTET

RYKTET´s syfte är att barnen förstår vikten av att inte sprida rykten. Rykte är oftast början på att kränkning och därmed mobbning startar. Här får barnen själv se hur något som sägs kan förvridas. Efter Ryktena diskuterar man om vikten att inte sprida dom.

Snittbetyg ROLIG 4.1 av 5

Snittbetyg LÄRORIK 4.3 av 5

uppdrag-02

RYKTET är en övning som visar hur något som sägs kan och kommer förändras. 

 • Läraren har ett kort med fyra (4) olika QR-koder. Varje QR-kod innehåller en ljudfil med ett rykte

 • Läraren tar med sig eleven som är först i klasslistan ut i korridoren och scannar med sin telefon, så eleven får höra detta rykte

 • Läraren går ut och därefter får eleven som står som nummer två i klasslistan gå ut och lyssna på ryktet av den första eleven som går in. Sedan fortsätter det så tills alla elever är klara  

 • När alla elever gjort detta skall den sista eleven redovisa ryktet för sina klasskamrater, därefter spelas det rykte som den första eleven hörde

 • Därefter förs en diskussion enligt färdiga frågor kring rykten och konsekvensen, samt om man någonsin skall sprida rykten vidare

 • I slutet går läraren igenom hur man på ett enkelt sätt kan stoppa ett rykte, genom att fråga: Är det sant, snällt eller nödvändigt?

OP INTERACTIVE

OP INTERACTIVE är ett filmspel där man arbetar i grupp om 4 och 5. Eleverna får se en mobbning- situation på. Barnen får sedan lista ut vilka olika roller som de olika eleverna på filmen har.

Snittbetyg ROLIG 4.4 av 5

Snittbetyg LÄRORIK 4.5 av 5

OP INTERACTIVE är en intensiv gruppövning som handlar om mobbningens olika roller. 

 • Gruppövning 4 & 4

 • Varje grupp har Operation Hero-korten

 • En film spelas, samtidigt som eleverna måste visa vilka roller de olika personerna har

 • Efter varje roll, så har man en kort diskussion om varför personen i fråga har denna roll

PLATTFORMEN + HERO BOX

För att köra BE THE HERO behöver klassen vår HERO BOX. I denna låda finns det 131 kort som innehåller alla nödvändig information, som kan vara värt att veta om mobbning, utanförskap och vikten i hur man bemöter kränkningar i ett tidigt skede för att stoppa, saker innan det utvecklas. Barnen lär sig vikten att vara en bra kompis och att stå upp för det som är rätt.

Två ord som sammanfattar BE THE HERO: Empati & Civilkurage  

 1. Login till den digitala utbildningen BE THE HERO, som innehåller:
 2. Filmer
 3. Lektioner
 4. Övningar
 5. Kursmaterial
 6. Interaktiva övningar
 7. Prov
 8. Teatern 4 kort
 9. Ryktet 1 kort

I varje Klasspaket finns det 6 stycken uppsättningar med gruppkorten:

Mobbningens roller

 • Hero
 • Offer
 • Vuxna
 • Åskådare
 • Passiv mobbare
 • Medmobbare
 • Mobbare


Typer av mobbning

 • Fysisk mobbning
 • Verbal Mobbning
 • Psykisk mobbning
 • Nätmobbning
 
 • 30 st MITT VAL

Superkrafter

 • Modig
 • Godhjärtad
 • Bra Kompis
 • Rättvis
 • Uppmärksam