För att du skall gå vidare krävs ett lösen, som är ganska långt!