Elementor #14307

BE THE HERO är ett förebyggande arbete. Med det menas att det är inte lösningen att användas vid redan uppkomna situationer. Vi har också sett att i skolklasser där mobbning och kränkningar är utbrett, skapar BE THE HERO medvetenhet hois de som är utsatta. Därför är det viktigt att skolan måste vara redo att ta tag i mobbningen som pågått och nu tydliggörs. Vi har sett exempel på skolor som gör BTH, men som inte har kunskap, resurs eller kraft att ta tag i de problemen som finns och har funnits. Vi avråder då att starta med BTH, tills personalen på skolan är redo. 

Genom vår nya enkät, som lanseras hösten 2023 kommer vi ta “tempen” på klasserna för att se om klassen om de är mogna för BTH eller om de måste börja med ett förberedande arbete, för att ta tag i befintliga konflikter innan man startar.

Då skolorna får ta emot detta helt gratis, som är dels finansierat av Allmänna Arvsfonden och andra aktörer, ställs krav.

Det absolut viktigaste kravet är detta skall implementeras på alla klasser i mellanstadiet. Detta för att det förebyggande arbetet skall ge maximal effekt. Vi har sett skolor där man “provat” BTH på en klass och ofta den klass som har störst problem. Detta är inget vi rekommenderar, utan avråder ifrån. Styrkan med BTH är att ge samtliga på skolan samma kunskap, där elever lärare och övrig personal ett språk och en gemensam förståelse för det förebyggande arbetet. De skolor som är våra referensskolor har utbildat samtliga elever.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Skolor som har utbildat eleverna i BE THE HERO använder utbildningskorten i samtal med eleverna löpande. Då alla elever i mellanstadiet har kunskapen om roller och mobbningssätt, blir det enkelt att tillsammans med korten föra ett samtal med eleverna om vad som hänt och vad deras roll är. Under höst 2023 kommer vi även släppa ett verktyg som är ett digitalt hjälpmedel när man för samtal med eleverna enskilt.