UTMANINGEN

Idag är det över 60 000 barn i Sverige som blir mobbade årligen. Över 340 000 vuxna blir mobbade på arbetsplatsen. Detta leder till att 60 barn och betydligt fler än 100 vuxna väljer att ta sitt liv varje år. Detta skapar en otrolig sorg och psykisk ohälsa i samhället. Kostnaden för den mobbning som pågår i Sverige under 2021, kommer att kosta samhället 17.5 miljarder. Lika mycket som 35 000 lärarlöner eller 4 800 konstgräsplaner. Mobbning måste få ett slut!

"Den yttersta tragedin är inte de onda människornas brutalitet, utan de goda människornas tystnad"

Åskådare har en avgörande roll i mobbningssituationer. Man kan välja att försöka stoppa Mobbning/kränkning eller inte göra någonting alls. Rädslan att själv hamna i trubbel gör att de flesta barn inte vågar stoppa mobbning/kränkningar.

I vårt program lär vi ut hur man som individ kan stoppa mobbning. Våra enkla metoder ger barnen möjligheten att agera utan rädsla. Vi vill att barnen ska använda dessa metoder för att både få offret att må bättre, men framförallt ge förövaren vägledning till att bli en bättre medmänniska. 

Hero Of The Talk´s metod och utbildning innehåller följande: 

 • Vad är mobbning
 • Vad blir konsekvenserna av mobbning
 • Språkbruket och dess innebörd
 • Fakta & Tolkning
 • Rollspel/Teater
 • Quiz (Kahoot)
 • Hero Of The Talk metoden – Hur man stoppar mobbning

Enligt forskning mår människan bättre av goda gärningar. Metoden går ut på att genom olika idrotter och aktiviteter engagera och utbilda unga förebilder under ett utbildningsläger (Hero Camp) som leds av lokala idrottare och förebilder som är utbildade Hero coacher. De unga förebilderna ska i sin tur kunna vägleda sina vänner i vad som är rätt och fel och stötta sina jämnåriga i förebyggande av mobbning och utanförskap.

Metoden vi använder är lika enkel som genial. En ung förebild laddad med nya kunskaper får förståelse över situationer och möjlighet att stoppa katastrofen innan den inträffar, utan att själv hamna i konflikt.

Våra lektioner/föreläsningar använder vi oss utav den nya teknologin med bland annat VR glasögon, för att barnen ska se hur verkligheten kan se ut när det gäller mobbning och utanförskap. Dessutom har vi mycket rollspel, teater och film. Vi vill att lektionerna ska vara lärorika och intressanta.

 

 

 

 

 

Hero´s utbildning ger följande effekter

Att redan som 10-13-åring få utbildning  i hur man kan förebygga mobbning innan den ens uppstår kommer få följande effekter: 

 • Minskad psykisk ohälsa
 • Lyckligare föräldrar och barn
 • Tryggare skola, idrottsmiljö och i framtiden arbetsmiljö
 • Bättre skolresultat och färre hemmasittare
 • Färre självmord
 • Fler som bidrar till samhällets utveckling
 • Ett snällare samhälle
 • Stora besparingar för samhället, familjer och individer både vad gäller lidande och ekonomi