UTDELNING HEROKORT 5 min

För att förstå mobbning. Måste man kunna de olika mobbningsätten och vilka personer/roller som det finns.  Därför har vi tagit fram olika kort som ni skall använda er av i olika övningar.

Korten är uppdelade i:

Mobbningens fyra olika sätt . Fysisk, Verbal, Psykisk och nätmobbning

Rollerna – Mobbaren, offret, medmobbare, passiv mobbare, åskådare, vuxna och HERO

Titta på korten och se vilken information de innehåller.

OLIKA MOBBNINGSÄTT

VILKA ROLLER DEN FINNNS