TEATERN 60 min

  • Läraren delar in grupperna om 6-8 elever
  • Läraren delar ut varsitt teaterkort till respektive grupp
  • Eleverna scannar QR-koden och anger den fyrsiffriga koden på sitt kort
  • Där får de instruktionerna om deras uppdrag
  • Nu har eleverna 20 minuter på sig att skapa sin pjäs
  • Efter 20 minuter skall klassen redovisa och titta på de olika pjäserna och lista ut vilka kort som man har haft som uppdrag.

Poängen delas ut som följande:

  • De lag som tar fram rätt kort får 10 poäng per kort
  • Det laget som spelar får också 10 poäng för varje rätt kort, som varje lag röstar rätt

När alla pjäser har spelat, skall varje grupp bestämma vilka superkrafter, som man skulle behövt i de olika pjäserna.