RYKTET 20 min

HEROES - NI HAR ETT UPPDRAG

  • Uppdraget består i att den personen som är först och sist i klasslistan får varsitt rykte.
  • Alla elever ställer er sedan i klasslistans ordning runt i klassrummet
  • Ni som är först och sist i klassen får varsitt kort av läraren som läraren skall scanna in på sin mobil och där ni får lyssna på ryktet (OBS, Ni får bara lyssna på ryktet en gång, så lyssna noga).
  • Personen som är först i klasslistan skall sprida sitt rykte till vänster och den som är sist sprider sitt rykte till höger.
  • Alla viskar till den eleven som är närmst på tur
  • OBS! Det är extremt viktigt att ni berättar vidare det ni har hört.