Lärarinstruktion – MOBBARNA 1

Scanna QR-koden för att starta uppdraget. 

Tiden för uppdraget är 10 minuter.