SWEDBANK

Swedbank var Heroes första sponsor och vi hoppas att ni vill vara med hela vägen att från en liten idé sprida detta i stor omfattning, i syfte att minska mobbning, utanförskap och psykisk ohälsa.