SPELET BE THE HERO

Ett interaktivt filmspel som behandlar de fyra olika mobbningssätten

OM FILMERNA
Det är interaktiva videos, där man upplever filmen som en medverkande åskådare. Filmen skall ge känslan att den är filmad från ett ”goproperspektiv”, så man känner att man är en del av handlingen.

HANDLINGEN
Först spelas en situation upp om en mobbningshändelse.
Under tiden som filmen spelas måste barnen att göra olika val om hur de skulle agerat. Beroende på vilket val de gör, så kommer en sannolik fortsättning att spelas upp. Utifrån deras olika val om hur de skulle agera, så kan barnen förstå hur olika agerande kan få olika effekter. På höger sidan kan ni få en idé hur det kan byggas upp.
Detta ger oss möjligheten att få barnen att förstå hur de kan avstyra olika negativa händelser, genom deras tidiga agerande.
Vi kommer producera fyra olika filmer, som behandlar:
• Fysisk mobbning
• Psykisk mobbning
• Verbal mobbning
• Nätmobbning
Totalt sett kommer varje case bestå av 12-15 olika, delar. Filmernas skådespelare kommer att vara barn i 12-14 års ålder så att barnen kan identifiera sig med personerna.

Vår ambition är att göra det bästa verkliga materialet som verkligen får åskådaren/barnet att känna empati och delaktighet. Vi tror och hoppas att vi kommer skapa något som är “stat of the art”.

Skyddat material

Detta innehåll skyddas av lösenord. Ange ditt lösenord för att öppna innehållet. Om du inte har ett lösenord, måste du kontakta HERO för att få ett.