ENKÄT 10 min

I att vare en Hero handlar om att vara en bra och snäll människa. För att vi skall kunna utveckla BE THE HERO är det viktigt att ni svarar på dessa frågor, så ärligt du kan.

Valfritt att skriva namn

HUR LÄRORIKA HAR LEKTIONERNA VARIT

Nu vill vi att ni sätter betyg på de olika lektioner och övningarna vi har haft. Nedan skall ni bestämma hur ROLIGA ni tycker lektionerna ha varit.
Ett hjärta är sämsta betyg och 5 hjärtan högsta betyg
Ett hjärta är sämsta betyg och 5 hjärtan högsta betyg
Ett hjärta är sämsta betyg och 5 hjärtan högsta betyg
Ett hjärta är sämsta betyg och 5 hjärtan högsta betyg
Ett hjärta är sämsta betyg och 5 hjärtan högsta betyg
En stjärna är ingenting, 5 stjärnor är väldigt mycket

OM BE THE HERO

Nu vill vi att ni sätter betyg på de olika lektioner och övningarna vi har haft. Nedan skall ni bestämma hur VIKTIGA OCH LÄRORIKA ni tycker ATT lektionerna ha varit.
1 smiley är sämsta betyg och 5 är högsta betyg
1 är jättelite och 5 är jättemycket