INTRESSEANMÄLAN SKOLA

 BTH´s introfilm som eleverna ser vid starten

Just nu genomförs ett skarpt test av BE THE HERO (BTH) på ett 20-tal skolor i Sverige. Syftet är att få inputs från lärare och elever inför den stora spridningen höstterminen 2022.

OM BE THE HERO

BE THE HERO är ett färdigt paket för skolans lagstadgade arbete mot mobbning, kränkningar och utanförskap. På ett roligt och lärorikt sätt gör eleverna olika uppdrag, filmspel, interaktiva klurigheter, teater & Quizzes, som lockar fram empati och goda egenskaper. Arbetet sker i grupp och i vissa delar individuellt. BTH tar fem timmar och förändringen sker omedelbart. BTH består av två delar:

• E-plattformen där utbildningen med övningar finns
• HERO BOX 131 kort med kunskap & uppdrag (en box/klass)

Sveriges skolor lyder under skollagen och ska vara fria från kränkande behandling, mobbning och diskriminering. De ska aktivt arbeta med att förebygga och åtgärda kränkningar. Med tanke på att mobbning ofta sker i vuxnas frånvaro, krävs det även att involvera eleverna för att arbetet mot mobbning ska bli framgångsrikt. Vi har utvecklat en modell och plattform med färdiga lektioner och övningar, som ger eleverna ökad kunskap som involverar dem i det förebyggande arbetet mot mobbning och utanförskap.

På ett nytänkande sätt får eleverna arbeta med HERO-korten i olika övningar. Genom uppdragen och sina diskussioner sinsemellan lär sig eleverna om mobbningens roller, förfarande och konsekvenser. De lär sig också om de superkrafter de har inom sig, som kan göra skillnad idag och som kommer ha en positiv betydelse för livet. Med nya kunskaper och insikter väljer elever att förändra sina beteenden och blir en HERO. En person som verkar för en mer inkluderande, varmare och rättvisare värld.

Intresseanmälan BE THE HERO

Vi arbetar med en lösning att se till att alla Sveriges skolor kan få göra BE THE HERO utan kostnad. Därför vill vi veta om din skola är intresserad, är ni det fyll då i detta formulär. Vi återkommer vi när vi kan ge mer information om höstterminen 2022.

Skriv i vilken kommun skolan bedrivs

Kontaktuppgifter

Anmälda skolor till BE THE HERO

Skola Kommun Status

Generellt har barn låg kunskap om vad mobbning och utanförskap egentligen är. De känner naturligtvis till orden och innebörden i stort, men på grund av okunskap om vart gränsen går för skämt, kränkningar, trakasserier och diskriminering, så går det ofta för långt. Man vet inte vad mobbning egentligen är och än mindre hur man skall agera och blir därför ofta passiva i mobbningssituationer. Detta gör att mobbning ofta förblir oupptäckt för skolpersonal och även föräldrar. Därmed kvarstår problemet.

BE THE HERO ÄR EN LÖSNING PÅ UTANFÖRSKAP OCH MOBBNING

Via filmer, övningar och uppdrag lockas känslor, medvetenhet och empati fram. Eleverna får kunskap om de olika rollerna, mobbningens förfarande och konsekvenser. Men viktigast av allt, rollernas betydelse för mobbningens fortsättning eller stopp. Med dessa nya kunskaper väljer elever att förändra sitt beteende och sin roll till att bli en HERO, som medverkar till en finare gemenskap.

Vår utbildningsplattform ger skolan ett färdigt material att utbilda barn på ett helt unikt sätt, för att öka kunskapen och locka fram deras goda egenskaper.

BE THE HERO är ett unikt och intressant äventyr som ger eleven kunskap och konkreta redskap för att eliminera mobbning och utanförskap.