HEROCOACH

Under Q2 2021 kommer vi lansera vår Herocoach-utbildning.

Via utbildningen så kommer ni att bli en Herocoach. Här kommer ni dels lära er väldigt mycket om mobbning, dess effekter och hur man skall agera. Men framförallt är det en utbildning som gör att ni med vårt utbildning Heroschool kan utbilda barn. 88% av de föräldrar som haft barn i våra utbildningar är ense om att om alla barn gick denna utbildning skulle det göra Stor skillnad på samhället.

Utbildningen består av filmer, texter, quiz, problemställningar, viktiga ord och tillhörande prov. Mycket i denna digitala är väldigt lika det som ni kommer att utbilda barnen i, så att ni får stor förståelse för hur ni skall utbilda andra.